3.3.2021

Kohti Asianajajaliiton sähköistä asiointia

Kaksi ensimmäistä viikkoa pääsihteerinä ovat tuoneet pöydälle muun muassa sähköiseen asiointiin siirtymisen Asianajajaliiton jäsen- ja valvonta-asioissa. Muutoksia on luvassa jo kevään kuluessa.
 
Asianajajat ovat odottaneet oikeushallinnon Aipa-järjestelmään siirtymistä suurin odotuksin – ja samalla kun oikeushallinnossa valmistaudutaan Aipa-järjestelmän käytön laajentamiseen hakemusasioista riita-asioihin, asianajajat tulevat saamaan omien jäsenasioidensa käsittelyyn uuden järjestelmän. 
 
Digitalisaatiolla voidaan vähentää paitsi manuaalista työtä myös helpottaa tiedonhakemista ja tehdä prosesseista läpinäkyvämpiä. Erityisesti viimeiseen tähdätään Asianajajaliiton ja valvontalautakunnan sähköisellä asiointijärjestelmällä. Läpinäkyvyys koskee erityisesti omien tietojen tarkastelu- ja muutosoikeutta.
 
Jatkossa asianajajat pääsevät Löydä asianajaja -palvelun omia tietojansa koskeviin sisältöihin, muihin omiin jäsentietoihin, heitä itseään koskeviin lupa-asioihin ja mahdollisiin valvontakanteluihin Asianajajaliiton sähköisessä asiointijärjestelmässä. Kun paperista ja erityisesti asioiden sähköpostikäsittelystä päästään eroon, asioiden käsittely on monella tapaa sujuvampaa mutta myös tietoturvallisempaa. Tietojenkäsittely on eriytetty Asianajajaliiton toimiston ja valvontalautakunnan asioiden osalta, vaikka asiointipalvelun käyttäjän näkymässä asiat voidaan esittää yhdistetyssä ja yhdenmukaisessa näkymässä.
 
Asianajajien uusi asiointijärjestelmä muuttaa näkyväksi muun muassa vireillä olevat jäsenasiat, ja niitä pääsee tarkastelemaan ilman sähköpostien selaamista tietoturvallisessa ja helppokäyttöisessä asiointikanavassa. 
 
Töitä uuden järjestelmän käyttöönottamiseksi on tehty jo paljon ja ennen kuin järjestelmää päästään käyttämään, tehtävälistalla on vielä toimenpiteitä: tietoturvaa auditoidaan, viestintää viritetään, viimeisiä järjestelmätestauksia suoritetaan ja liiton henkilökuntaa koulutetaan käyttöönottoa varten.
 
Oikeushallinnon digitalisoituessa asianajajien tulee hoitaa myös oma tonttinsa. Kevään tuomaa muutosta liiton jäsenasiointiin voi odottaa hyvillä mielin – jäsenkunnan palautetta tullaan keräämään, kun asiointi muuttuu.
 
Toivottavasti pääsemme edistämään yhdessä myös oikeushallinnon asioinnin kehittämistä ja paremmin vaikuttamaan esimerkiksi Aipa-hankkeen läpivientiin. Toive tiiviimmästä sidosryhmäyhteistyöstä, ja siten myös mahdollisuudesta kehittää yhdessä oikeudellisia prosesseja, nostettiin esiin tuomioistuinviraston sidosryhmille tarkoitetussa strategiatyöpajassa, johon pääsin liiton puheenjohtajan kanssa osallistumaan heti näihin uusiin saappaisiin astuessani.

Kirjoittaja

Niko Jakobsson

Asianajajaliiton pääsihteeri, VT

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments