15.2.2024

Oikeudellisten palveluiden saatavuus on turvattava

Oikeusapupalkkio ja oikeusavun tulorajat vaikuttavat suoraan siihen, millaista oikeusapua jokainen – tulotasostaan riippumatta – voi Suomessa saada.

Jokaisen oikeus saada asiansa käsitellyksi tulotasosta riippumatta ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi tulee turvata perustuslain 21 § huomioiden.

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Suomessa oikeusavulla kustannettavat oikeudelliset palvelut toteutetaan merkittäviltä osin yksityisten palveluntarjoajien tarjonnalla.

Tämä tarkoittaa, että puolustajat kaikkein vakavimmissa rikosasioissa tarjoavat palvelunsa samalla palkkiolla vastaajalle, mutta myös asianomistajan avustaja toimii samalla palkkiolla, jos kriteerit oikeusapuun täyttyvät.

Oikeusapupalkkio ei ole asianajajan tuntipalkka

Oikeusapupalkkiota on korotettu viimeksi vuonna 2014. Millä muulla alalla palvelun hintaa tai tuntikorvausta ei ole kymmeneen vuoteen tarkasteltu? Jos katsotaan pelkästään korona-ajan jälkeistä inflaatiota, kaikki muut hinnat ovat kohonneet kaksinumeroisin prosenttiluvuin. Palkkiotaso oli jäänyt pahasti jälkeen jo ennen tätä.

Oikeusavun palkkiotasossa on myös kyse siitä, voidaanko koko maassa saada vakavimpiinkin rikosasioihin puolustajanmääräystä hoitamaan kokenein asianajaja vai juuri valmistunut alaa harjoitteleva henkilö. Moni kokenut asianajaja on jättänyt oikeusapujuttujen hoitamisen kokonaan viime vuosina. Julkisessa keskustelussa asianajajat helposti leimataan rahanahneiksi, kun oikeusapupalkkion jälkeenjääneisyys otetaan esille.

On muistettava, että oikeusapupalkkio ei ole asianajan tuntipalkka. Sillä katetaan kaikki toimiston kulut. Se kattaa oikeudellisen neuvonnan, tarpeelliset toimenpiteet sekä avustamisen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa vain siten kuin laissa säädetään. Palkkiota tyypillisesti leikataan ja monet julkista oikeusapua tarjoavat toimivat omassa toimistossaan kulutason minimoimiseksi.

Lisäpanoksia tuomari- ja syyttäjäresursseihin

Asianajajaliitto on viime vuonna tehnyt oikeusministeriölle aloitteen oikeusapupalkkion korottamiseksi nykyisestä 110 eurosta 175 euroon sekä oikeusavun tulorajojen tarkistamiseksi. Esityksellä pyritään ennen kaikkea varmistamaan laadukkaiden oikeudellisten palveluiden saatavuus koko maan laajuisesti.

Valtioneuvoston teettämä oikeudenhoidon selonteko, joka on nyt lisäämässä tuomioistuin- ja syyttäjäresursseja, sisältää myös kirjauksen oikeusapupalkkion korottamiseksi sekä oikeusavun tulorajojen tarkistamiseksi (ks. s. 49 ja 60).

Selonteossa esitettyyn 10 euron korotukseen ei voi olla tyytyväinen, koska se ei laatuongelmaa ratkaise, mutta suunta ja perustelut (eli laadukkaiden oikeudellisten palveluiden saatavuus ja oikeusavun ulottaminen keskituloisille) ovat oikeita – korotustason pitäisi kuitenkin olla aloitteessa olevien lisäperustelujen ja korotusesityksen mukainen.

Tavoite on, että asia tulisi korjattua vuoden 2025 budjettikierroksella, koska oikeudenhoidon lisäpanos meni nyt tuomari- ja syyttäjäresursseihin.

Kenenkään taloudellinen asema ei saa muodostua oikeuden hakemisen esteeksi.

Kirjoittaja

Niko Jakobsson

Asianajajaliiton pääsihteeri, VT

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments