Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä suomalaiskuluttajan virolaisyritystä vastaan tekemän hakemuksen

KRIL: Lokasäiliö – Annetut tiedot – Oikeuspaikkaehto  Lokasäiliö ja siitä annetut tiedot. Myyjän käyttämän oikeuspaikkaehdon merkitys Ostaja teki kesällä 2018 urakoitsijan kanssa suullisen sopimuksen siitä, että urakoitsija toimittaa ostajan omakotitalokiinteistölle myyjän myymän 10 m2:n vetoisen jätesäiliön ja asentaa sen maan alle. Ostaja valitsi myyjän toimittaman säiliön itse perehdyttyään myyjän internetsivustoon…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-kulutajariitalautakunta-voi-kasitella-suomalaiskuluttajan-virolaisyritysta-vastaan-tekeman-hakemuksen/
19.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Myyjän vastuu käytetyn auton korjaustarpeesta

KRIL: Käytetty auto – Myyjän vastuu  Kuluttaja osti 11.1.2023 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S auton 43 888 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 223 000 kilometriä. Kauppaa rahoitettiin osamaksusopimuksella. Kuluttaja vaatii myyjäliikkeeltä hyvityksenä 1 037,40 euroa. Vaatimus perustuu kaupan kohteessa ilmenneeseen korjaustarpeeseen ja siihen sisältyy 230 euroa tuulilasin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-myyjan-vastuu-kaytetyn-auton-korjaustarpeesta/
23.11.2023 Oikeusuutiset

KRIL: Hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimus perustuen kylpyhuoneen pintojen kuntoon

Kuluttajariitalautakunta: Asunnon virhe – Myyjän vastuu  Ostaja osti myyjältä 9.12.2020 asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m2 suuruista huoneistoa. Asunnon velaton kauppahinta oli 124.568,25 euroa. Huoneiston hallintaoikeus siirtyi ostajalle viimeistään 31.12.2020. Asiassa on riitaa siitä, onko kylpyhuoneen pinnoissa ilmenneitä puutteita pidettävä asuntokauppalain mukaisena virheenä. Lautakunnan ratkaisu Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kril-hinnanalennus-ja-vahingonkorvausvaatimus-perustuen-kylpyhuoneen-pintojen-kuntoon/
23.11.2023 Oikeusuutiset

KRIL: Myyjän vastuu käytetyn auton kunnosta ja lautakunnan toimivalta vaihtokaupassa

Kuluttajariitalautakunta: Käytetyn auton kauppa – Vaihtokauppa – Kaupan purku  Kuluttaja osti 16.5.2022 elinkeinonharjoittajalta vuonna 2014 käyttöönotetun Skoda Octavia henkilöauton 17 769 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 172 000 kilometriä. Kuluttaja antoi myyjälle vaihdossa vuonna 2015 käyttöönotetun Mercedes-Benz C300 henkilöauton, jolla oli ajettu 150 000 km ja josta myyjä maksoi…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kril-myyjan-vastuu-kaytetyn-auton-kunnosta-ja-lautakunnan-toimivalta-vaihtokaupassa/
10.10.2023 Oikeusuutiset

KRIL: Myyjän vastuu käytetyn sähköauton ajoakun kapasiteetin vähenemisestä

Kuluttajariitalautakunta: Sähköautot – Ajoakun kapasiteetti  Kuluttaja osti 24.11.2021 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S P85D henkilöauton 52 080 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 182 000 kilometriä. Kyse on myyjän vastuusta, kun akkujen kapasiteetti on pienentynyt. Kuluttaja vaatii myyjältä 15 000 euroa. Vaatimus perustuu sähköauton ajoakkujen uusimisen aiheuttamiin kustannuksiin. …

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kril-myyjan-vastuu-kaytetyn-sahkoauton-ajoakun-kapasiteetin-vahenemisesta/
5.10.2023 Oikeusuutiset

Pienessä Honda Monkey -kevytmoottoripyörässä oli virhe kun sen jousitus ei kestänyt 94 kiloisen ostajan painoa

Kuluttajariitalautakunta: Ajoneuvon ominaisuudet – Kaupan purku  Kuluttaja osti 1.10.2021 myyjäliikkeeltä Honda Monkey 125 kevytmoottoripyörän. Pyörälle annettiin neljän vuoden takuu. Osapuolet ovat erimielisiä tavaran virheellisyydestä. – – – Kumpikaan osapuoli ei ole esittänyt selvitystä siitä, millaisilla tiedoilla moottoripyörä on myyty ostajalle. Asiassa on riidatonta, että laitteen jousituksessa ei ole teknistä vikaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/pienessa-honda-monkey-kevytmoottoripyorassa-oli-virhe-kun-sen-jousitus-ei-kestanyt-94-kiloisen-ostajan-painoa/
23.8.2017 Oikeusuutiset

EOA puuttui perusteettomiin maksuhäiriömerkintöihin

Suppeaa haastehakemusta käyttäen eli riidattomana velkomusasiana vireille pannun asian suoritustuomio johtaa aina maksuhäiriömerkintään. Esimerkiksi eräässä tapauksessa kantelija oli jättänyt ostamansa tuotteen maksamatta, koska se ei hänen mielestään ollut luvatun mukainen. Velkomusoikeudenkäynnissä kantelija oli riitauttanut saatavan, mutta käräjäoikeus oli tuominnut hänet maksuvelvolliseksi. Tämän jälkeen kantelija oli maksanut laskun, mutta tuomio oli…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/eoa-puuttui-perusteettomiin-maksuhairiomerkintoihin/
23.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi

Verohallinnolle Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua Verohallinnon luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Siirtohinnoittelun dokumentointi (jäljempänä ”ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. Yleistä Ohjeluonnos korvaa aikaisemman siirtohinnoitteludokumentointia koskevan Verohallinnon vuonna 2018 antaman ohjeen. Olennaisimpia muutoksia ovat uusi luku 2, jossa kuvataan dokumentointia edeltäviä vaiheita sekä uudistettu…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-siirtohinnoittelun-dokumentointi/
29.12.2016 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu Valio Oy:n maidon hinnoitteluasiassa

Valio oli syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun – 70 miljoonan euron seuraamusmaksu. KHO:2016:221 1. Saalistushinnoittelu Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV, asian käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa nimeltään Kilpailuvirasto) oli selvittänyt perusmaitojen valmistuksen ja tukkumyynnin alalla määräävässä markkina-asemassa olleen osakeyhtiö A:n hinnoittelua. Virasto oli todennut A:n hinnoittelun merkitsevän unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti saalistushinnoitteluna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/khon-ratkaisu-valio-oyn-maidon-hinnoitteluasiassa/