KRIL: Hinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimus perustuen kylpyhuoneen pintojen kuntoon

23.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Asunnon virhe – Myyjän vastuu 

Ostaja osti myyjältä 9.12.2020 asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 57 m2 suuruista huoneistoa. Asunnon velaton kauppahinta oli 124.568,25 euroa. Huoneiston hallintaoikeus siirtyi ostajalle viimeistään 31.12.2020.

Asiassa on riitaa siitä, onko kylpyhuoneen pinnoissa ilmenneitä puutteita pidettävä asuntokauppalain mukaisena virheenä.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Lautakunta toteaa, että rakenneratkaisuna laatoituksen ja kosteussulkusivelyn keskimääräinen tekninen käyttöikä on normaalilla rasituksella noin 15 vuotta ja kevyellä rasituksella noin 20 vuotta. Edellä esitetysti nyt kyseessä oleva pesutila oli myyntihetkellä vuonna 2020 alkuperäiskunnossa eli kylpyhuoneen rakenneratkaisut olivat noin 29 vuotta vanhoja ja näin ollen selkeästi ylittäneet sen, mitä voidaan pitää tavanomaisena käyttöikänä. Lautakunnan näkemyksen mukaan kylpyhuoneen rakenneratkaisut olivat pintojen osalta käyttöikänsä päässä. Tämä seikka ilmeni esitteessä ja kunnossapitotarveselvityksessä annetuista tiedoista ja sen voidaan katsoa olleen kaikkien osapuolten tiedossa kauppaa tehtäessä.
Asiassa toimitetun selvityksen mukaan kylpyhuoneen korjaustarve on johtunut ainoastaan sen ikääntymisestä. Edellä todetusti lautakunta on katsonut, ettei myyjän ole näytetty jättäneen antamatta hänen tiedossaan olevia erityisiä seikkoja kaupan kohteesta. Lautakunnan näkemyksen mukaan se, että kylpyhuoneen pintamateriaalit olivat selvästi käyttöikänsä päässä ja siten hyvinkin pian korjauksen tarpeessa oli edellä mainituissa asiakirjoissa annettujen tietojen perusteella kauppaa tehdessä ollut ostajan tiedossa, eikä kaupan kohteen voida siten myöskään katsoa merkittävästi poikenneen siitä, mitä ostajalla oli perusteltua aihetta edellyttää. Näin ollen lautakunta ei suosita asiassa hyvitystä.

D/5615/42/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments