KRIL: Myyjän vastuu käytetyn sähköauton ajoakun kapasiteetin vähenemisestä

10.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Sähköautot – Ajoakun kapasiteetti 

Kuluttaja osti 24.11.2021 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S P85D henkilöauton 52 080 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 182 000 kilometriä.

Kyse on myyjän vastuusta, kun akkujen kapasiteetti on pienentynyt. Kuluttaja vaatii myyjältä 15 000 euroa. Vaatimus perustuu sähköauton ajoakkujen uusimisen aiheuttamiin kustannuksiin. 

Lautakunta on pyytänyt lausunnon Teslan suomalaiselta edustajalta. Lausunnon mukaan akun kapasiteetti on alentunut normaalisti.

– – –

Virheellisyyden arviointi

Virheen arvioinnin lähtökohta on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Käytetyn tavaran kaupassa ei kuitenkaan yleensä sovita yksityiskohtaisesti siitä, minkälainen tavaran on ominaisuuksiltaan oltava. Tällöin virheen olemassaoloa arvioidaan kuluttajansuojalain (16/1994) 5 luvun mukaan. Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Käytetyn ajoneuvon kaupassa ostajan aiheellisia odotuksia arvioidaan erityisesti sen perusteella, onko ajoneuvon kunto sellainen kuin sen iän ja sillä ajettujen kilometrien perusteella voi olettaa. Myyjä ei vastaa vioista, jotka johtuvat ajoneuvon normaalista kulumisesta. Arvioinnissa otetaan myös huomioon, onko ajoneuvon hinta yleisen hintatason mukainen.

Osapuolet ovat erimielisiä siitä, onko sähköauton akun kapasiteetti alentunut siinä määrin, että kyse olisi käytettynä ostetun auton virheestä. Lautakunta toteaa olevan tavanomaista, että akun kapasiteetti pienenee jossain määrin auton ja akun käytön sekä lataussyklien ja ajan kulumisen myötä. Tähän vaikuttavat myös auton käyttö- ja lataustapa sekä käyttöolosuhteet. Kuluttajan pitää tiedostaa nämä seikat ostaessaan käytettyä autoa. Toisaalta myyjän pitää kertoa, jos hän tietää jotain poikkeuksellista liittyen ajoakkuun tai muihin auton osiin. Lautakunta arvioi muun selvityksen puuttuessa, että akun kapasiteetin laskeminen on todennäköisimmin johtunut auton käytön aiheuttamasta tavanomaisesta kulumisesta. Tästä kulumisesta huolimatta akut ovat edelleen käyttökelpoiset. Autolla oli jo ajettu melko paljon, noin 184 000 km. Lautakunta katsoo, että kaupan kohde ei ole ollut sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen huonompi kuin kuluttajalla on ollut perusteltua aihetta odottaa. Koska autossa ei ole näytetty olevan virhettä, lautakunta ei suosita hyvitystä.

Päätös oli yksimielinen.

D/1834/33/2022

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments