KRIL: Asunto-osakeyhtiön korjausvastuulla olevasta valesokkelin vauriosta johtuva salainen taloudellinen virhe

11.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajariitalautakunta: Asunto-osakkeiden kauppa – Salainen taloudellinen virhe 

Ostajat ostivat myyjiltä 20.12.2017 yhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan 92,5 m2 suuruista huoneistoa Järvenpäässä. Kauppakirjan mukainen velaton kauppahinta oli 214 000 euroa. Asunnon hallinta luovutettiin 31.1.2018.

Ostajat vaativat myyjiltä hinnanalennusta 25 000 euroa korkolain 4.1 §:n mukaisine viivästyskorkoineen kaupantekohetkestä 20.12.2017 alkaen. Kaupan kohteessa oli salainen taloudellinen virhe valesokkelirakenteen aiheuttamien vaurioiden takia.

Terveystarkastajan laatimassa tarkastuskertomuksessa 26.6.2019 taloyhtiötä kehotettiin teettämään kohteessa kuntotutkimus, jonka perusteella tuli selvittää sisäilmassa ja ulkoseinien alaosassa todetun mikrobiperäisen hajun syy. Kuntotutkimuksen mukaan asunnossa oli sisäilmaongelma, joka aiheutti asukkaille terveyshaittaa. Viranomaisen vaatima tutkimus valmistui 28.8.2019. Tutkimuksen perusteella rakenteellisia vaurioita ja korjausta edellyttäviä mittavia ongelmia oli kaikissa yhtiön asunnoissa ja lähtökohtana oli, että jokainen asunto joudutaan korjaamaan sokkelin vaurioiden vuoksi.

Terveystarkastaja toimitti 5.11.2019 taloyhtiölle kuulemiskirjeen ja antoi määräyksen korjaustoimenpiteisiin ryhtymisestä terveyshaitan poistamiseksi. Yhtiö teetti rakennusalalla toimivalla konsulttiyrityksellä 2.12.2019 rakennetutkimuksen. Tässä tutkimuksessa suoritetuissa rakenneavauksissa havaittiin kymmenen mikrobinäytteen osalta kahdessa vahva viite vaurioista, yhdessä viite vaurioista ja yhdessä heikko viite vaurioista. Tämän raportin sekä 28.8.2019 annetun raportin toimenpidesuositusten, terveysviranomaisten määräysten ja korjaussuunnitelman 10.1.2020 mukaisesti taloyhtiö päätti 17.3.2020 ryhtyä korjauksiin. Ostajien huoneistoremontti aloitettiin heinäkuussa 2020 ja valmistui elokuussa 2020.

Hinnanalennuksen määrä perustuu taloyhtiön perustusten korjauskuluihin.

– – –

Lautakunta katsoo ostajien osoittaneen, että heidän maksettavakseen tuli 31 635 euron osuus yhtiölle aiheutuneista kokonaiskustannuksista. Tasonparannuskin huomioon ottaen lautakunta katsoo, että taloudelliset velvoitteet ovat odottamattoman vian takia osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi kuin ostajilla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Näin ollen kohteessa on salainen taloudellinen virhe. Tasonparannus huomioon ottaen lautakunta suosittaa, että myyjät maksavat siitä ostajille hinnanalennuksena 15 000 euroa.

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että myyjät maksavat ostajille hinnanalennuksena 15 000 euroa ja hinnanalennukselle korkolain 4.1 §:n mukaista viivästyskorkoa 3.9.2021 alkaen.

D/2162/42/2021

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments