Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.7.2023 Oikeusuutiset

Muita asianosaisia kuultava menetetyn määräajan palautamishakemuksesta – erittäin painavia syitä palauttamiseen ei ilmennyt

KKO:2023:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen – Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen Hovioikeus oli palauttanut A:lle määräajan tyytymättömyyden ilmoittamiseksi käräjäoikeuden päätökseen pyytämättä muilta asianosaisilta vastausta ennen asian ratkaisemista. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittelyssä oli tapahtunut kuulemista koskeva virhe, jonka voitiin olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Korkein oikeus otti asian suoraan ratkaistavakseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/muita-asianosaisia-kuultava-menetetyn-maaraajan-palautamishakemuksesta-erittain-painavia-syita-palauttamiseen-ei-ilmennyt/
29.5.2022 Oikeusuutiset

Avopuolison itsemurha päivää ennen lausumamääräajan päättymistä katsottiin lailliseksi esteeksi tyytymättömyyden ilmoittamiselle

Vaa­HO:2022:7 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Laillinen este Ylimääräisen muutoksenhaun hakija B ei ollut lapsen asumista koskevassa asiassa toimittanut käräjäoikeudelle lausumaa, koska hänen avopuolisonsa oli tehnyt itsemurhan määräajan päättymistä edeltäneenä päivänä. Käräjäoikeus oli tämän johdosta hyväksynyt B:n vastapuolen hakemuksen ja muuttanut asianosaisten yhteisen lapsen asumisen B:n luota isänsä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/avopuolison-itsemurha-paivaa-ennen-lausumamaaraajan-paattymista-katsottiin-lailliseksi-esteeksi-tyytymattomyyden-ilmoittamiselle/
12.10.2021 Oikeusuutiset

Turun hovioikeus äänesti täysistunnossa ja muutti aiempaa kantaansa tyytymättömyyden ilmoittamisesta avustajalle maksettavasta palkkiosta

THO:2021:5 Oikeusapu – Puolustajan palkkio Asiassa on kysymys siitä, onko tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota vai onko vastaajan puolustajaksi määrätyllä asianajaja A:lla oikeus vaatimaansa palkkioon tyytymättömyyden ilmoituksesta. Vrt. Turun HO 30.6.2020 123695, THO:2020:5. THO:2021:5

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/turun-hovioikeus-aanesti-taysistunnossa-ja-muutti-aiempaa-kantaansa-tyytymattomyyden-ilmoittamisesta-avustajalle-maksettavasta-palkkiosta/
9.7.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Tyytymättömyyden ilmoittaminen ei ole käräjäoikeusvaiheen jälkitoimi vaan siitä maksetaan oikeusapupalkkio osana hovioikeusvaihetta

I-SHO:2021:3 Oikeusapu – Puolustajan palkkio – Tyytymättömyyden ilmoittaminen A:n puolustajalle varatuomari B:lle oli käräjäoikeudessa hänen vaatimuksensa mukaisesti maksettu muun ohella palkkiota jälkitoimista tunnin työmäärän perusteella. B vaati hovioikeudessa muun ohella palkkiota 15 minuutin ajankäytön perusteella tyytymättömyyden ilmoituksen laatimisesta ja sen toimittamisesta käräjäoikeuteen. Hovioikeus katsoi, että tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun ei…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/tyytymattomyyden-ilmoittaminen-ei-ole-karajaoikeusvaiheen-jalkitoimi-vaan-siita-maksetaan-oikeusapupalkkio-osana-hovioikeusvaihetta/
6.7.2020 Oikeusuutiset

THO vahvennetussa kokoonpanossa: Tyytymättömyyden ilmoittaminen on jälkitoimi, josta ei makseta hovioikeudessa palkkiota oikeusapua saavan avustajalle

THO:2020:5 Oikeusapu – Avustajan palkkio Asiassa on kysymys siitä, onko tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu jälkitoimi, josta käräjäoikeus on jo määrännyt maksettavaksi palkkiota vai onko A:n puolustajaksi määrätyllä asianajaja B:llä oikeus vaatimaansa palkkioon tyytymättömyyden ilmoituksesta. …hovioikeus arvioi, että tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tho-vahvennetussa-kokoonpanossa-tyytymattomyyden-ilmoittaminen-on-jalkitoimi-josta-ei-makseta-hovioikeudessa-palkkiota-oikeusapua-saavan-avustajalle/
8.10.2019 Oikeusuutiset

KKO: Varatuomarin tulee tietää tyytymättömyyden ilmoittamisesta ilman muutoksenhakuohjaustakin. Määräaika menetetty.

KKO:2019:85 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen – Oikeudenkäyntimenettely – Tyytymättömyyden ilmoittaminen Riita-asiassa vastaajana olleelle kuntayhtymälle, jonka asiamieheksi oli ilmoitettu sen hallintojohtajana toiminut varatuomari, oli käräjäoikeudesta lähetetty kansliassa etukäteen ilmoitettuna ajankohtana annettu tuomio. Tuomiossa oli maininta muutoksenhakuohjauksesta, mutta sellaista ohjausta ei ollut tuomiossa tai liitettynä siihen. Kuntayhtymä ei ollut määräajassa ilmoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kko-varatuomarin-tulee-tietaa-tyytymattomyyden-ilmoittamisesta-ilman-muutoksenhakuohjaustakin-maaraaika-menetetty/
26.1.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä

KKO:2019:5 Oikeudenkäyntimenettely – Tyytymättömyyden ilmoittaminen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Kantelu Käräjäoikeus oli hyväksynyt liian myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymys ei ollut lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavasta oikeudellisesta ratkaisusta ja että hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä. HD:2019:5

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/hovioikeus-voi-tutkia-tyytymattomyyden-ilmoittamista-koskevan-karajaoikeuden-ratkaisun-oikeellisuuden-paaasian-yhteydessa/
30.12.2014 Oikeusuutiset

KKO: Tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika kului sakkorangaistuksen julistamisesta lukien vaikka vastaaja ei saanut siitä tietoa

KKO:2014:104 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus Tyytymättömyyden ilmoittaminen A oli haasteen tiedoksiannon jälkeen ja ennen rikosasian pääkäsittelyä sähköpostitse lähettänyt käräjäoikeudelle viestin, josta ilmenivät hänen yhteystietoinaan sähköpostin lähetysosoite, uusi puhelinnumero ja postilokero-osoite ”PL 49”. Käräjäoikeus toimitti asiassa pääkäsittelyn, jossa A ei ollut läsnä, ja tuomitsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kko-tyytymattomyyden-ilmoittamisen-maaraaika-kului-sakkorangaistuksen-julistamisesta-lukien-vaikka-vastaaja-ei-saanut-siita-tietoa/