Hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä

26.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:5

Oikeudenkäyntimenettely – Tyytymättömyyden ilmoittaminen
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Kantelu

Käräjäoikeus oli hyväksynyt liian
myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen. Korkeimman oikeuden
ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että kysymys ei ollut
lainvoimaiseen tuomioon rinnastettavasta oikeudellisesta ratkaisusta ja
että hovioikeus voi tutkia tyytymättömyyden ilmoittamista koskevan
käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuuden pääasian yhteydessä.