KKO: Tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika kului sakkorangaistuksen julistamisesta lukien vaikka vastaaja ei saanut siitä tietoa

30.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:104

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Pääsy tuomioistuimeen
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus
Tyytymättömyyden ilmoittaminen

A oli haasteen tiedoksiannon jälkeen ja ennen rikosasian
pääkäsittelyä sähköpostitse lähettänyt käräjäoikeudelle viestin, josta
ilmenivät hänen yhteystietoinaan sähköpostin lähetysosoite, uusi
puhelinnumero ja postilokero-osoite “PL 49”. Käräjäoikeus toimitti
asiassa pääkäsittelyn, jossa A ei ollut läsnä, ja tuomitsi A:n
sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus lähetti A:lle tiedoksi tuomiolauselman
ja muutoksenhakuohjeet haasteen tiedoksiantotodistukseen merkittyyn
postiosoitteeseen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei A ollut asianmukaisella tavalla ennen
asian ratkaisemista ilmoittanut uutta osoitetta ja ettei A:n pääsyä
tuomioistuimeen ja oikeutta muutoksenhakuun ollut asiassa rajoitettu,
vaikka tämä ei ollut tyytymättömyyden ilmoittamiselle varatussa
määräajassa saanut tietoa tuomiosta. Käräjäoikeuden menettelyä ei
pidetty virheellisenä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments