KKO: Varatuomarin tulee tietää tyytymättömyyden ilmoittamisesta ilman muutoksenhakuohjaustakin. Määräaika menetetty.

8.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:85 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen – Oikeudenkäyntimenettely – Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Riita-asiassa vastaajana olleelle kuntayhtymälle, jonka asiamieheksi oli ilmoitettu sen hallintojohtajana toiminut varatuomari, oli käräjäoikeudesta lähetetty kansliassa etukäteen ilmoitettuna ajankohtana annettu tuomio. Tuomiossa oli maininta muutoksenhakuohjauksesta, mutta sellaista ohjausta ei ollut tuomiossa tai liitettynä siihen. Kuntayhtymä ei ollut määräajassa ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon, mutta se oli valitusajan kuluessa hakenut hovioikeudelta menetetyn määräajan palauttamista tyytymättömyyden ilmoittamiseksi.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei kuntayhtymä ollut esittänyt erittäin painavia syitä määräajan palauttamiseksi.

 

Avainsanat