Muita asianosaisia kuultava menetetyn määräajan palautamishakemuksesta – erittäin painavia syitä palauttamiseen ei ilmennyt

19.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen – Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen

Hovioikeus oli palauttanut A:lle määräajan tyytymättömyyden ilmoittamiseksi käräjäoikeuden päätökseen pyytämättä muilta asianosaisilta vastausta ennen asian ratkaisemista. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittelyssä oli tapahtunut kuulemista koskeva virhe, jonka voitiin olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen.

Korkein oikeus otti asian suoraan ratkaistavakseen ja katsoi, että A ei ollut ryhtynyt häneltä kohtuudella edellytettäviin toimiin varmistaakseen muutoksenhakuoikeutensa säilyttämisen, eikä menetetyn määräajan palauttamiselle sen vuoksi ollut erittäin painavia syitä.

KKO:2023:54

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments