Avopuolison itsemurha päivää ennen lausumamääräajan päättymistä katsottiin lailliseksi esteeksi tyytymättömyyden ilmoittamiselle

29.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2022:7 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Laillinen este

Ylimääräisen muutoksenhaun hakija B ei ollut lapsen asumista koskevassa asiassa toimittanut käräjäoikeudelle lausumaa, koska hänen avopuolisonsa oli tehnyt itsemurhan määräajan päättymistä edeltäneenä päivänä. Käräjäoikeus oli tämän johdosta hyväksynyt B:n vastapuolen hakemuksen ja muuttanut asianosaisten yhteisen lapsen asumisen B:n luota isänsä luo. B ei myöskään ollut ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun lain määräämässä ajassa. B haki menetetyn määräajan palauttamista.

Lääketieteellisessä selvityksessä ei ollut otettu selvästi kantaa siihen, millä tavalla tapahtuma oli vaikuttanut B.n toimintakykyyn. Hänellä diagnosoidun traumaperäisen stressihäiriön katsottiin kuitenkin olleen omiaan vaikuttamaan hänen toimintakykyynsä sitä merkittävästi alentaen. Kun läheisen itsemurha on myös ihmistä voimakkaasti traumatisoiva sekä tyypillisesti äkillinen ja yllättävä tapahtuma, B:ltä ei edellytetty tilastaan lisäselvitystä, vaan hänen katsottiin saattaneen riittävässä määrin todennäköiseksi, että hän ei ennalta-arvaamattomista syistä heikentyneen terveydentilansa vuoksi ollut voinut ilmoittaa käräjäoikeuden päätökseen tyytymättömyyttä määräajassa.

Näistä syistä, ja kun hakemus lisäksi katsottiin tehdyn määräajassa eikä mahdollisuutta panna asia uudelleen vireille käräjäoikeudessa pidetty asian laatuun nähden riittävänä B:n oikeusturvan kannalta, hänelle palautettiin tyytymättömyyden ilmoittamisen ja valituksen määräajat.

Vaa­HO:2022:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments