Generic filters
Exact matches only
8.4.2024 Oikeusuutiset

EIT: Puola rikkoi useita ihmisoikeussopimuksen artikloja evätessään pääsyn hakemaan turvapaikkaa

  Sherov and Others v. Poland (nos. 54029/17, 54117/17, 54128/17, and 54255/17) The applicants are four Tajik nationals, born in 1958, 1981, 1977 and 1983, who currently live in Poland, Austria and Ukraine. The case concerns the applicants’ repeated attempts from December 2016 to February 2017 to enter Poland at…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eit-puola-rikkoi-useita-ihmisoikeussopimuksen-artikloja-evatessaan-paasyn-hakemaan-turvapaikkaa/
6.3.2024 Oikeusuutiset

Alaikäisen turvapaikanhakijan käsitettä oli sovellettava yhtenäisesti – ikä hakemusta jätettäessä oli ratkaisevaa

KHO:2024:25 Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleen laadittu määritelmädirektiivi – Alaikäisen määritelmä – Alaikäinen turvapaikanhakija – Hakemuksen vireilletulon ajankohta Asiassa oli ratkaistavana oikeudellinen tulkintakysymys, oliko Maahanmuuttovirasto voinut ryhtyä käsittelemään alaikäisenä perheenjäsentensä kanssa kansainvälistä suojelua hakenutta muutoksenhakijaa täysi-ikäisenä ja muusta perheestään erillisenä hakijana sen johdosta, että muutoksenhakija oli tullut täysi-ikäiseksi menettelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/alaikaisen-turvapaikanhakijan-kasitetta-oli-sovellettava-yhtenaisesti-ika-hakemusta-jatettaessa-oli-ratkaisevaa/
18.12.2023 Oikeusuutiset

KHO: Turvapaikka-asian vastuu oli siirtynyt Suomelle kun Dublin-asetuksen mukaista siirtoa Tanskaan ei ollut tehty määräajassa

KHO:2023:121 Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Siirron määräaika – Lykkäävä vaikutus – Yksilövalitus YK:n lapsen oikeuksien komitealle – Väliaikaiset toimenpiteet – Tuomioistuimen harkinta täytäntöönpanon kieltämisen edellytyksistä Samaan perheeseen kuuluvat Syyrian kansalaiset olivat hakeneet Suomesta kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttovirasto jätti hakemukset tutkimatta ja teki turvapaikanhakijoita…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-turvapaikka-asian-vastuu-oli-siirtynyt-suomelle-kun-dublin-asetuksen-mukaista-siirtoa-tansakaan-ei-otu-tehty-maaraajassa/
18.12.2023 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua turvapaikanhakijan palauttamisesta Tanskaan Dublin III asetuksen perusteella

KHO:2023:120 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Takaisinottomenettely – Tanskan erityisasema – Hakemuksen hylkääminen Syyrian kansalainen X oli hakenut kansainvälistä suojelua Tanskassa vuonna 2016. Tanska oli myöntänyt hänelle tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Vuonna 2020 Tanskan maahanmuuttoviranomainen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-turvapaikanhakijan-palauttamisesta-tanskaan-dublin-iii-asetusken-perusteella/
16.10.2023 Oikeusuutiset

Oleskelulupahakemuksen yhteydessä voidaan päättää käännyttämisestä, vaikka hakijan turvapaikkaa koskeva hakemus on eri asiana vireillä

KHO:2023:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupahakemuksen hylkääminen – Käännyttäminen – Kansainvälistä suojelua koskeva valitus vireillä Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisen A:n perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen tilanteessa, jossa A:n kansainvälistä suojelua koskeva valitus oli vireillä hallinto-oikeudessa. Valituksen vireillä olo ei estänyt Maahanmuuttovirastoa arvioimasta oleskelulupa-asian yhteydessä, täyttyivätkö A:n kohdalla ulkomaalaislain mukaiset edellytykset hänen käännyttämiselleen ja maahantulokieltoon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/oleskelulupahakemuksen-yhteydessa-voidaan-paattaa-kaannyttamisesta-vaikka-hakijan-turvapaikkaa-koskeva-hakemus-on-eri-asiana-vireilla/
8.12.2022 Oikeusuutiset

KHO: Turvapaikanhakijan ilmoitus kääntymisestä kristinuskoon tuli selvittää kunnolla ennen päätöstä kansainvälisestä suojelusta

KHO:2022:136 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittämisvelvollisuus – Kristinuskoon kääntyminen – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Tulevaisuuden uhka – Iran Iranista kotoisin oleva turvapaikanhakija oli ilmoittanut kääntyneensä kristinuskoon. Asiassa oli kysymys siitä, oliko turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja uskonnon harjoittamista selvitetty riittävästi sen suhteen, että häneen mahdollisesti kohdistuvaa tulevaisuuden uhkaa kotimaassa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kho-turvapaikanhakijan-ilmoitus-kaantymisesta-kristinuskoon-tuli-selvittaa-kunnolla-ennen-paatosta-kansainvalisesta-suojelusta/
17.1.2022 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto yrittää selvittää missä on turvapaikanhakijoille maksetut 60.000 euroa

Maahanmuuttovirasto on selvittänyt laajasti turvapaikanhakijoiden Moni-korteilla olleiden varojen palauttamista. Varojen palauttamisesta ei ole saavutettu vielä toivottua ratkaisua. Turvapaikanhakijan Moni-kortti oli prepaid-maksukortti, joka oli tarkoitettu vastaanottorahan maksamiseen. Lisäksi työnantajan oli mahdollista maksaa kortille palkkaa. Maahanmuuttovirasto päätti sopimuksen korttitoimittaja Moni Nordicin kanssa vuonna 2019. Tämän jälkeen vastaanottokeskuksissa otettiin valtakunnallisesti kilpailutuksen kautta käyttöön…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/maahanmuuttovirasto-yrittaa-selvittaa-missa-on-turvapaikanhakijoille-maksetut-60-000-euroa/
21.12.2021 Oikeusuutiset

KHO palautti turvapaikka-asian pakkoavioliiton uhan tarkemmaksi selvittämiseksi

KHO:2021:187 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Pakkoavioliiton uhka – Alaikäinen turvapaikanhakija – Hakijan tarkentunut kertomus hallinto-oikeudessa – Uskottavuuden arviointi – Lapsen etu Somaliasta kotoisin oleva alaikäinen A oli hakenut Suomesta turvapaikkaa vedoten pakkoavioliiton uhkaan. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n turvapaikkahakemuksen ja myöntänyt hänelle jatkuvan oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella päätöspäivämäärästä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kho-palautti-turvapaikka-asian-pakkoavioliiton-uhan-tarkemmaksi-selvittamiseksi/
28.5.2021 Lausunnot

Lausunto turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä

Lausuntopalvelu.fi   Oikeusministeriön lausuntopyyntö turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyydestä (VN/22375/2020) Onko nykytila mielestänne riittävä varmistamaan avustajien pätevyyden? Suomen Asianajajaliitto (myöhemmin ”Asianajajaliitto”) katsoo, että nykytila varmistaa avustajien pätevyyttä samalla tavoin kuin minkä tahansa oikeudenalan avustajan pätevyyttä. Eri avustajat kuuluvat valvontalautakunnan toteuttaman ammatillisen valvonnan piiriin, mutta valvontalautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia luvan saaneita…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/lausunto-turvapaikanhakijoita-avustavien-lakimiesten-patevyydesta/
14.1.2021 Oikeusuutiset

Yksin saapunutta alaikäistä turvapaikanhakijaa ei saa palauttaa, jos ei ole tietoa asianmukaisesta vastaanotosta

Tuomio asiassa C-441/19 TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ennen kuin jäsenvaltio tekee ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä palauttamispäätöksen, sen on tarkistettava, että alaikäistä varten on järjestetty kohdevaltiossa asianmukainen vastaanotto Jäsenvaltio ei voi panna palauttamispäätöstä täytäntöön, jos asianmukaista vastaanottoa ei taata enää maastapoistamisen vaiheessa TQ, joka on ilman huoltajaa oleva…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/yksin-saapunutta-alaikaista-turvapaikanhakijaa-ei-saa-palauttaa-jos-ei-ole-tietoa-asianmukaisesta-vastaanotosta/