Yksin saapunutta alaikäistä turvapaikanhakijaa ei saa palauttaa, jos ei ole tietoa asianmukaisesta vastaanotosta

14.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomio asiassa C-441/19 TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Ennen kuin jäsenvaltio tekee ilman huoltajaa olevasta alaikäisestä palauttamispäätöksen, sen on tarkistettava, että alaikäistä varten on järjestetty kohdevaltiossa asianmukainen vastaanotto

Jäsenvaltio ei voi panna palauttamispäätöstä täytäntöön, jos asianmukaista vastaanottoa ei taata enää maastapoistamisen vaiheessa
TQ, joka on ilman huoltajaa oleva alaikäinen, teki Alankomaissa turvapaikanhakijan määräaikaista oleskelulupaa koskevan hakemuksen kesäkuussa 2017, jolloin hän oli 15 vuoden ja neljän kuukauden ikäinen. TQ ilmoitti tässä hakemuksessa syntyneensä vuonna 2002 Guineassa. TQ oli tullut Eurooppaan tätinsä, jonka luona hän oli asunut Sierra Leonessa, kuoleman jälkeen. Hän joutui Amsterdamissa (Alankomaat) ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, minkä vuoksi hänellä on nykyään vakavia mielenterveysongelmia. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (oikeus- ja turvallisuusasioista vastaava valtiosihteeri, Alankomaat) päätti maaliskuussa 2018 viran puolesta, ettei TQ voinut saada määräaikaista oleskelulupaa, ja ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää, että TQ ei voi saada pakolaisasemaa eikä toissijaista suojelua. Alankomaiden lainsäädännön mukaan Staatssecretaris van Justitie en Veiligheidin päätös katsotaan palauttamispäätökseksi.
TQ nosti huhtikuussa 2018 kyseisestä päätöksestä kanteen ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ja väitti muun muassa, ettei hän tiedä, missä hänen vanhempansa asuvat, ettei hän pystyisi myöskään tunnistamaan heitä palatessaan, ettei hän tunne ketään muuta perheenjäsenistään ja ettei hän edes tiedä, onko heitä.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin selittää, että Alankomaiden lainsäädännössä tehdään ero ilman huoltajaa olevan alaikäisen iän perusteella. Niiden alaikäisten osalta, jotka turvapaikkahakemuksen jättämishetkellä ovat alle 15-vuotiaita, tehdään direktiivin 2008/1151 10 artiklassa säädetty tutkimus siitä, onko kohdevaltiossa järjestetty asianmukainen vastaanotto, ennen kuin kyseisestä hakemuksesta tehdään päätös, ja näille alaikäisille myönnetään tavanomainen oleskelulupa, jos tällaista vastaanottoa ei ole järjestetty. Niiden alaikäisten osalta, jotka TQ:n tavoin ovat turvapaikkahakemuksen jättämishetkellä vähintään 15-vuotiaita, tällaista tutkimusta ei tehdä, vaan Alankomaiden viranomaiset näyttävät odottavan, että kyseessä olevat turvapaikanhakijat täyttävät 18 vuotta, jotta ne voivat panna palauttamispäätöksen tämän jälkeen täytäntöön. Vähintään 15-vuotiaan ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikkahakemuksen jättämisen ja hänen täysi-ikäiseksi tulonsa välisenä aikana hänen oleskelunsa Alankomaissa on siten laitonta, mutta sitä siedetään.
Tässä tilanteessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin päätti tiedustella unionin tuomioistuimelta, onko Alankomaiden lainsäädännössä tehty ero ilman huoltajaa olevien yli 15-vuotiaiden alaikäisten ja ilman huoltajaa olevien alle 15-vuotiaiden alaikäisten välillä unionin oikeuden mukainen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments