Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.1.2021 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua PKK-järjestön jäsenten toiminnan muodostamasta esteestä saada turvapaikka

KHO:2021:6 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Terroristijärjestö – PKK – Henkilökohtainen vastuunalaisuus … poikkeussäännöksenä poissulkemislauseketta on tulkittava suppeasti. Pelkkä epäily tai spekulaatio ei riitä näyttökynnyksen ylittymiseen, vaan viranomaisen tulee näyttää, että asiassa on perusteltua tai vakavaa syytä epäillä henkilön tehneen poissulkemislausekkeessa tarkoitetun teon. — A:n asema ja tehtävät…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kholta-kaksi-ratkaisua-pkk-jarjeston-jasenten-toiminnan-muodostamasta-esteesta-saada-turvapaikka/
11.1.2021 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijan poistuttua maasta hänen valituksensa oli rauennut. Suomeen palautettuna tehty uusi hakemus oli ns. uusintahakemus, joka voitiin jättää tutkimatta.

KHO:2021:2 Kansainvälinen suojelu – Valitusasian raukeaminen hallinto-oikeudessa – Uusintahakemus – Lainvoimainen päätös – Hakemuksen tutkimatta jättäminen – Tehokas oikeussuojakeino – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Uudelleenlaadittu menettelydirektiivi Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. A valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. Koska A oli kadonnut kesken valitusasiansa käsittelyn, hallinto-oikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/turvapaikanhakijan-poistuttua-maasta-hanen-valituksensa-oli-rauennut-suomeen-palautettuna-tehty-uusi-hakemus-oli-ns-uusintahakemus-joka-voitiin-jattaa-tutkimatta/
11.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:n päätös edellytyksistä myöntää lupa perusteella, joka oli menestyneen muutoksenhaun aikana poistettu laista

KHO:2020:139 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Humanitaarinen suojelu – Ulkomaalaislain muutos – Humanitaarisen suojelun poistaminen ulkomaalaislaista – Edellytykset myöntää humanitaarista suojelua lakimuutoksen voimaantulon jälkeen Maahanmuuttovirasto oli hakijoita koskevassa ensimmäisessä päätöksessään 15.4.2016 hylännyt hakijoiden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen humanitaarista suojelun osalta sillä perusteella, että edellytyksiä oleskeluluvan myöntämiseen tällä perusteella ei ollut,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/khon-paatos-edellytyksista-myontaa-lupa-perusteella-joka-oli-menestyneen-muutoksenhaun-aikana-poistettu-laista/
25.11.2020 Oikeusuutiset

KHO:lta kaksi ratkaisua kansainvälisen suojelun lakkaamisperusteista

KHO:2020:130 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos   KHO:2020:129 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen – Olosuhteiden merkittävä ja pysyvä muutos – Henkilökohtaiset olosuhteet

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kholta-kaksi-ratkaisua-kansainvalisen-suojelun-lakkaamisperusteista/
10.9.2020 Oikeusuutiset

Venäjällä vainotuille Jehovan todistajille tuli myöntää turvapaikka Suomessa

KHO:2020:94 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Jehovan todistaja – Uskontoon perustuva vaino Asiassa oli kysymys siitä, olivatko valittajat Jehovan todistajina kotimaahansa Venäjän federaatioon palautettuina vaarassa joutua vainotuiksi uskontonsa vuoksi. Korkein hallinto-oikeus totesi, että puuttuminen uskonnonvapauteen voi olla niin vakavaa, että se muodostaa vainoa. Kaikkea uskonnonvapauteen puuttumista ei kuitenkaan voida pitää…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/venajalla-vainotuille-jehovan-todistajille-tuli-myontaa-turvapaikka-suomessa/
8.9.2020 Oikeusuutiset

Turvapaikkaa hakeneelle naiselle olisi tullut järjestää naispuhuttelija ja naistulkki kun kyse oli mm. seksuaalisesta väkivallasta

KHO:2020:91 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Turvapaikkamenettely – Erityiset menettelylliset takeet – Seksuaalinen väkivalta – Naishakija – Miespuhuttelija ja -tulkki Somalian kansalainen A, joka oli nainen, oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. A oli hänelle järjestetyssä turvapaikkapuhuttelussa vedonnut turvapaikkaperusteenaan muun ohella häneen al-Shabaabin taholta kohdistuneeseen toistuvaan seksuaaliseen väkivaltaan. Puhuttelijana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/turvapaikkaa-hakeneelle-naiselle-olisi-tullut-jarjestaa-naispuhuttelija-ja-naistulkki-kun-kyse-oli-mm-seksuaalisesta-vakivallasta/
13.7.2020 Oikeusuutiset

Turkin kurdin katsottiin olevan oikeutettu toissijaiseen suojeluun

KHO:2020:88 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vaino – Vakava haitta – Toissijainen suojelu – Turkki – Maatietous Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Turkin kansalaisen A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. A oli etniseltä taustaltaan kurdi ja hän oli HDP-puolueen jäsen. Maahanmuuttovirasto oli hyväksynyt tosiseikkana sen, että vuonna 2016 A:n kotiin oli tehty kotiratsia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/turkin-kurdin-katsottiin-olevan-oikeutettu-toissijaiseen-suojeluun/
28.4.2020 Oikeusuutiset

Kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa ei julkista oikeusapua voitu evätä ennakoimalla valituksen lopputulosta

KHO: Oikeusapu – Ratkaisupyyntö – Oikeusapuhakemuksen hylkääminen – Kansainvälinen suojelu – Uusintahakemus – Muutoksenhaku Maahanmuuttoviraston päätöksestä Valittaja oli hakenut oikeusapua muutoksen hakemiseksi päätökseen, jolla Maahanmuuttovirasto oli jättänyt tutkimatta hänen kolmannen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Oikeusaputoimisto oli hylännyt valittajan hakemuksen sillä perusteella, että valittaminen Maahanmuuttoviraston päätöksestä olisi selvästi tarkoituksetonta verrattuna hakijalle…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kansainvalista-suojelua-koskevassa-asiassa-ei-julkista-oikeusapua-voitu-evata-ennakoimalla-valituksen-lopputulosta/
3.4.2020 Oikeusuutiset

Kielteinen kansainvälistä suojelua koskeva hallinto-oikeuden päätös ei saavuta sellaista oikeusvoimaa, joka estäisi asian harkitsemisen uudelleen

KHO:2020:37 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian uudelleen käsittely – Päätöksen lopputulos – Selkeyden vaatimus – Päätöksen lainvoimaisuus – Oikeusvoima Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen. Hallinto-oikeus oli A:n valituksen johdosta tekemänsä päätöksen ratkaisuosassa kumonnut Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan asia…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kielteinen-kansainvalista-suojelua-koskeva-hallinto-oikeuden-paatos-ei-saavuta-sellaista-oikeusvoimaa-joka-estaisi-asian-harkitsemisen-uudelleen/
24.3.2020 Oikeusuutiset

Bagdadista kotoisin olevalle sunnimuslimille oli myönnettävä turvapaikka

KHO:2020:30 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltainen väkivalta – Henkilökohtaiset olosuhteet – Vainon syy-yhteys A:lla oli perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainoksi katsottavien oikeudenloukkausten kohteeksi, jotka olivat syy-yhteydessä hänen aikaisempiin kokemuksiinsa, uskontoonsa ja poliittiseen mielipiteeseensä. A:n taustan omaavan henkilön ei Bagdadissa yleensä ollut mahdollista saada…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/bagdadista-kotoisin-olevalle-sunnimuslimille-oli-myonnettava-turvapaikka/