KHO pyytää ennakkoratkaisua turvapaikanhakijan palauttamisesta Tanskaan Dublin III asetuksen perusteella

18.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:120 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainvälinen suojelu – Ulkomaalaisasia – Uudelleenlaadittu vastuunmäärittämisasetus – Dublin III -asetus – Takaisinottomenettely – Tanskan erityisasema – Hakemuksen hylkääminen

Syyrian kansalainen X oli hakenut kansainvälistä suojelua Tanskassa vuonna 2016. Tanska oli myöntänyt hänelle tilapäisen oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella Tanskan ulkomaalaislain nojalla. Vuonna 2020 Tanskan maahanmuuttoviranomainen päätti omasta aloitteestaan tekemällään päätöksellä olla jatkamatta oleskeluluvan voimassaoloa. Muutoksenhakija velvoitettiin poistumaan maasta. Muutoksenhakija haki kansainvälistä suojelua Suomesta vuonna 2021. Maahanmuuttovirasto jätti hakemuksen tutkimatta ja päätti muutoksenhakijan käännyttämisestä Tanskaan vastuunmäärittämisasetuksen mukaisesti. Hallinto-oikeus hylkäsi muutoksenhakijan valituksen.

Asiassa oli arvioitavana kysymys siitä, täyttyvätkö vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyt edellytykset takaisinottomenettelyn soveltamiselle.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Tanska soveltaa osaltaan vastuunmäärittämisasetusta, mutta ei määritelmä- tai menettelydirektiiviä. Näin ollen Tanskassa sovelletut kansalliset menettelyt kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyn osalta poikkeavat osin muiden jäsenvaltioiden menettelyistä. Tämän vuoksi asiassa oli arvioitavana, miten käsillä olevassa tilanteessa oli tulkittava vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan sanamuotoa ’hakemus on hylätty’.

Korkein hallinto-oikeus päätti lykätä asian käsittelyä ja pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vastuunmäärittämisasetuksen 18 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkinnasta.

KHO:2023:120

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments