Lapsen kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta ei voitu jättää tutkimatta pelkästään sillä perusteella, että vanhempi oli saanut kansainvälistä suojelua toisessa EU-maassa

24.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:96 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Hakemuksen tutkimatta jättäminen – Vanhemman kansainvälinen suojelu toisessa unionin jäsenvaltiossa – Suomessa syntynyt alaikäinen hakija

Eritrean kansalainen A oli saanut kansainvälistä suojelua Ranskassa. Hän oli tämän jälkeen hakenut kansainvälistä suojelua Suomesta. Hänelle oli Suomessa oleskelunsa aikana syntynyt lapsi B. Maahanmuuttovirasto jätti A:n ja hänen alaikäisen lapsensa B:n kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta, ja hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Kun otettiin huomioon unionin tuomioistuimen suuren jaoston tuomio 1.8.2022 asiassa C-720/20 (RO v. Saksan liittotasavalta), alaikäisen hakijan kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta ei voitu jättää tutkimatta pelkästään sillä perusteella, että alaikäisen perheenjäsen oli saanut kansainvälistä suojelua unionin toisessa jäsenvaltiossa. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin alaikäisen hakijan osalta ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2023:96

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments