KHO palautti turvapaikka-asian pakkoavioliiton uhan tarkemmaksi selvittämiseksi

21.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:187 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Pakkoavioliiton uhka – Alaikäinen turvapaikanhakija – Hakijan tarkentunut kertomus hallinto-oikeudessa – Uskottavuuden arviointi – Lapsen etu

Somaliasta kotoisin oleva alaikäinen A oli hakenut Suomesta turvapaikkaa vedoten pakkoavioliiton uhkaan. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt A:n turvapaikkahakemuksen ja myöntänyt hänelle jatkuvan oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella päätöspäivämäärästä alkaen neljäksi vuodeksi. Maahanmuuttovirasto oli turvapaikkahakemuksen hylätessään kiinnittänyt huomiota A:n ulkokohtaiseen ja niukkaan kertomukseen turvapaikkapuhuttelussa.

A:lla ei ollut oikeudellista avustajaa turvapaikkapuhuttelussa. Puhuttelussa oli läsnä käräjäoikeuden A:lle alaikäisenä turvapaikan hakijana määräämä edustaja. Asiakirjoista ilmeni, että turvapaikkapuhuttelussa A:lle oli annettu kannustavaa palautetta hänen kertomuksestaan.

A oli hallinto-oikeudelle toimittamassaan valituskirjelmässä tarkentanut kertomustaan turvapaikkapuhuttelussaan kertomaansa verrattuna. Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen sekä vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta. Hallinto-oikeus oli ensiasteena arvioinut tarkentuneen kertomuksen yksityiskohtien uskottavuutta suhteessa A:n turvapaikkapuhuttelussa kertomaan. Hallinto-oikeus ei ollut erikseen arvioinut tarkentuneen kertomuksen merkitystä suhteessa siihen, olisiko asia ollut syytä palauttaa Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että yleisen ja ajantasaisen maatiedon perusteella Somaliassa naiset, jotka kieltäytyvät järjestetystä avioliitosta, ovat vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tähän nähden ja kun otettiin huomioon alaikäisen turvapaikanhakijan toimittama turvapaikkapuhuttelussa esittämäänsä tarkempi kertomus sekä erityisesti lapsen etua koskevat velvoitteet, hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston päätökset oli kumottava ja asia oli palautettava Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2021:187

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments