KHO: Turvapaikanhakijan ilmoitus kääntymisestä kristinuskoon tuli selvittää kunnolla ennen päätöstä kansainvälisestä suojelusta

8.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:136 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Asian selvittämisvelvollisuus – Kristinuskoon kääntyminen – Uskonvakaumuksen tutkiminen – Tulevaisuuden uhka – Iran

Iranista kotoisin oleva turvapaikanhakija oli ilmoittanut kääntyneensä kristinuskoon. Asiassa oli kysymys siitä, oliko turvapaikanhakijan uskonnollista vakaumusta ja uskonnon harjoittamista selvitetty riittävästi sen suhteen, että häneen mahdollisesti kohdistuvaa tulevaisuuden uhkaa kotimaassa oli mahdollista asianmukaisesti arvioida. Maatiedon perusteella Iranin viranomaiset olivat kohdistaneet kristinuskoon kääntyneisiin oikeudenloukkauksia.

Turvapaikanhakijan kristinuskoon kääntymisen aitouden selvittäminen oli olennaista sellaisissa tapauksissa, joissa kristinuskoon kääntyminen voi johtaa vainon vaaraan turvapaikanhakijan kotimaassa. Jos asiassa oli selvitetty, että turvapaikanhakija oli vakaumukseltaan kristitty, voitiin tästä lähtökohdasta edelleen selvittää, aikoiko hän ja millä tavalla jatkaa kristinuskon harjoittamista kotimaassaan. Vasta tämän jälkeen voitiin turvapaikanhakijan henkilökohtaisten olosuhteiden ja ajantasaisen maatiedon perusteella arvioida, oliko kohtuullista olettaa, että turvapaikanhakija voi kristityksi kääntyneenä harjoittaa kotimaassaan sellaista uskonnollista toimintaa, joka ei altista häntä tosiasialliselle vaaralle joutua vainotuksi. Arvioinnissa oli otettava huomioon, ettei turvapaikanhakijalta voida kohtuudella edellyttää uskonnollisesta vakaumuksesta tai toiminnasta luopumista tai vakaumuksen peittämistä vainotuksi joutumisen pelosta johtuen kotimaahan palatessaan.

Asiassa oli jäänyt epäselväksi, olivatko Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus pitäneet muutoksenhakijan kristillistä vakaumusta aitona. Mikäli vakaumusta oli pidetty aitona, Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus eivät olleet yksilöidyin kysymyksin tai muulla tavoin pyrkineet selvittämään, aikoiko muutoksenhakija ja millä tavalla mahdollisesti harjoittaa kristinuskoa kotimaassaan Iranissa.

Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden arviot turvapaikanhakijan uskonnollisesta vakaumuksesta ja hänen uskonnon harjoittamisestaan eivät olleet perustuneet riittäviin selvityksiin. Tämän vuoksi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO:2022:136

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments