Generic filters
Exact matches only
12.2.2024 Oikeusuutiset

Asianajotoimiston osakkaan tultua irtisanotuksi yhtiö oli menettänyt oikeuden toiminimeen ja tavaramerkkiin, jossa harhaanjohtavasti oli edelleen irtisanotun osakkaan sukunimi

KKO:2024:11 Toiminimi – Nimieste – Suostumus – Rekisteröinnin kumoaminen – Tavaramerkki – Menettämisperuste – Muuttuminen harhaanjohtavaksi Asianajotoimisto B & A Oy:n osakkaan A suostumus sukunimensä käyttämiseen yhtiön toiminimessä oli lakannut A:n tultua irtisanotuksi ja hänen osakkuutensa yhtiössä päätyttyä osakkeiden lunastukseen. Yhtiön toiminimen rekisteröinti kumottiin. Yhtiölle rekisteröity tavaramerkki B & A…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/asianajotoimiston-osakkaan-tultua-irtisanotuksi-yhtio-oli-menettanyt-oikeuden-toiminimeen-jossa-harhaanjohtavasti-oli-edelleen-irtisanotun-osakkaan-sukunimi/
17.11.2023 Oikeusuutiset

Etikettien kiinnittäminen toisen liikkeelle laskemiin ja merkillään varustamiin kaasupulloihin loukkasi tavaramerkkiä

KKO:2023:87 Tavaramerkki – Tavaramerkkioikeuden sammuminen A oli saattanut Suomessa markkinoille juomien hiilihapotuslaitteissa käytettäviä, uudelleentäytettävissä olevia hiilidioksidipulloja, joihin oli kaiverrettu A:n tavaramerkki ja kiinnitetty A:n etiketti. A:n tavaramerkkeihin perustuvat yksinoikeudet olivat kysymyksessä olevien pullojen osalta sammuneet niiden markkinoille saattamisen myötä. Saatuaan kuluttajilta tyhjinä palautuneita A:n markkinoille saattamia hiilidioksidipulloja B Oy oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/etikettien-kiinnittaminen-toisen-liikkeelle-laskemiin-ja-merkillaan-varustamiin-kaasupulloihin-loukkasi-tavaramerkkia/
2.2.2023 Oikeusuutiset

Laitteen varustaminen tavaramerkillä loi tavaramerkin haltijalle vastuun laitteen aiheuttamasta vahingosta

KKO:2023:8 Tuotevastuu – Euroopan unionin oikeus – Tulkintavaikutus Vakuutusyhtiö korvasi kotivakuutuksen perusteella kuluttajalle asunnossa syttyneestä tulipalosta aiheutuneen vahingon. Onnettomuusselosteessa arvioitiin, että tulipalo oli aiheutunut edellisenä päivänä ostetusta kahvinkeittimestä. Kahvinkeitin oli varustettu A:lle rekisteröidyillä tavaramerkeillä. Vakuutusyhtiö vaati A:lta korvausta tuotevahingosta. Korkein oikeus katsoi, että A oli tuotevastuulain 5 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/laiteen-varustaminen-tavaramerkilla-loi-tavaramerkin-haltijalle-vastuun-laitteen-aiheuttamasta-vahingosta/
20.10.2022 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus: Asianajaja ei voi peruuttaa antamaansa suostumusta sukunimensä liittämisestä toimiston tavaramerkkiin

MAO:  AX ja X Attorneys – Asianajotoimisto Oy > Asianajotoimisto Y & X Oy – toiminimi – rekisteröinnin kumoaminen – tavaramerkki – tavaramerkin menettäminen – sukunimi – suostumus – harhaanjohtavuus AX on työskennellyt Asianajotoimisto Y & X Oy:n osakkaana huhtikuusta 1997 lähtien 26.8.2019 saakka, jolloin hänet on irtisanottu. AX:n työsuhde…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/markkinaoikeus-asianajaja-ei-voi-peruuttaa-antamaansa-suostumusta-sukunimensa-liittamisesta-toimiston-tavaramerkkiin/
7.4.2022 Oikeusuutiset

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa voitiin ottaa huomioon myös merkin aiempaa versiota koskeva käyttö

KHO:2022:44 Tavaramerkki – Erottamiskyky – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta – Tavaramerkin modernisointi – Aikaisempaa merkkiä koskeva näyttö – Sama kaupallinen alkuperä Yhtiön aikaisempi KIILTO-kuviomerkki poikkesi ulkonäköä koskevilta yksityiskohdiltaan jossain määrin nyt kyseessä olevasta yhtiön uudesta modernisoidusta KiiLTO PRO kuviomerkistä. Molempien merkkien hallitseva osa oli kuitenkin sana ”kiilto” ja merkkien värimaailma…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tavaramerkin-erottamiskykya-arvioitaessa-voitiin-ottaa-huomioon-myos-merkin-aiempaa-versiota-koskeva-kaytto/
2.3.2022 Oikeusuutiset

Hallintovalituksen täydennys oli toimitettavissa märääajan jälkeen varsinkin kun markkinaoikeuden kirjaamo oli varannut siihen määräajan

KHO:2022:30 Tavaramerkki – Väitemenettely – Valituksen puuteellisuus – Valituksen sisältö – Tutkimatta jättäminen – Valituksen täydentäminen – Tuomioistuimen menettely Muutoksenhakija oli tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä koskevan väitteen, jonka Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt osittain. Muutoksenhakija oli valitusajassa toimittanut markkinaoikeuteen sähköpostiviestin, joka oli otsikoitu ”Valitus markkinaoikeudelle” ja jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/hallintovalituksen-taydennys-oli-toimitettavissa-maraaajan-jalkeen-varsinkin-kun-markkinaoikeuden-kirjaamo-oli-varannut-siihen-maaraajan/
14.4.2021 Oikeusuutiset

KHO: Tavaramerkki RUMA sekoitettavissa tavaramerkkiin PUMA

KHO:2021:41 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Tavaroiden myyntiin liittyvät olosuhteet – Kokonaisarviointi Markkinaoikeus oli, samoin kuin Patentti- ja rekisterihallitus, katsonut, ettei tavaramerkin RUMA ja aiempien tavaramerkkien PUMA (kuvio) välillä ollut sekaannusvaaraa tavaroille luokissa 25 ja 28. Kyseessä olevia tavaroita myytiin usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/kho-tavaramerkki-ruma-sekoitettavissa-tavaramerkkiin-puma/
28.9.2020 Oikeusuutiset

Piraattituoteen maahantuoneen yksityishenkilön katsotiin käyttäneen tavaramerkkiä elinkeinotoiminassa

KKO:2020:72 Tavaramerkki Yhtiöllä oli Suomessa voimaan saatettu kansainvälinen tavaramerkki, joka oli rekisteröity muun ohella tavaroille laakerit. A oli antanut nimensä ja osoitteensa käytettäväksi vastaanottajana Kiinasta Suomeen tilatulle tavaraerälle, joka sisälsi 150 kappaletta laakereita. Laakerit oli tarkoitettu teollisuuskäyttöön ja niiden yhteispaino oli 710 kg. Laakerit oli varustettu yhtiön tavaramerkillä, eikä niiden…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/piraattituoteen-maahantuoneen-yksityishenkilon-katsotin-kayttaneen-tavaramerkkia-elinkeinotoiminassa/
21.7.2020 Oikeusuutiset

Eri tavaraluokkia koskevien tavaramerkkien välillä oli sekannusvaara

KHO:2020:89 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden ja palvelujen välinen samankaltaisuus – Tavaramerkkien samankaltaisuus – Kokonaisarviointi – Patentti- ja rekisterihallituksen valitus Markkinaoikeus oli, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara, vaikka ensiksi mainittu tavaramerkki koski tavaroita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eri-tavaraluokkia-koskevien-tavaramerkkien-valilla-oli-sekannusvaara/
22.8.2019 Oikeusuutiset

KHO hylkäsi Hartwallin tavaramerkkihakemuksen kohteen epäselvyyden johdosta

KHO:2019:100 Tavaramerkki – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Sijaintitavaramerkki – Tavaramerkkilaji – Tavaramerkin kuvaus – Tavaramerkkisuojan kohde – Selvä ja täsmällinen tavaramerkkihakemus – Tavaramerkkihakemuksen muuttaminen – Valituksen muuttaminen – Vaatimuksen tutkiminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio Yhtiö oli hakenut värillisen, kuvion muodossa esitetyn tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi. Patentti- ja rekisterihallitus…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/kho-hylkasi-hartwallin-tavaramerkkihakemuksen-kohteen-epaselvyyden-johdosta/