Eri tavaraluokkia koskevien tavaramerkkien välillä oli sekannusvaara

21.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:89 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden ja palvelujen välinen samankaltaisuus – Tavaramerkkien samankaltaisuus – Kokonaisarviointi – Patentti- ja rekisterihallituksen valitus

Markkinaoikeus oli, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara, vaikka ensiksi mainittu tavaramerkki koski tavaroita luokassa 25 ja jälkimmäinen palveluja luokassa 41.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, kuten markkinaoikeus, että tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja oli pidettävä vähintään heikosti samankaltaisina. Erityisesti tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) tarkoittamia taistelu-urheilulajien univormuja oli katsottava tarkoitetun käytettäväksi muun ohella tavaramerkillä UFC FIGHT NIGHT järjestettävissä tilaisuuksissa siten, että kohdeyleisö saattoi myös tavaramerkkien välinen samankaltaisuus huomioon ottaen mieltää kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Vertailtavien tavaramerkkien välillä oli siten kokonaisarvioinnin perusteella katsottava olevan sekaannusvaara. PRH:n valitus hylättiin.

KHO:2020:89

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments