Generic filters
Exact matches only
14.4.2021 Oikeusuutiset

KHO: Tavaramerkki RUMA sekoitettavissa tavaramerkkiin PUMA

KHO:2021:41 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Tavaroiden myyntiin liittyvät olosuhteet – Kokonaisarviointi Markkinaoikeus oli, samoin kuin Patentti- ja rekisterihallitus, katsonut, ettei tavaramerkin RUMA ja aiempien tavaramerkkien PUMA (kuvio) välillä ollut sekaannusvaaraa tavaroille luokissa 25 ja 28. Kyseessä olevia tavaroita myytiin usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/kho-tavaramerkki-ruma-sekoitettavissa-tavaramerkkiin-puma/
21.7.2020 Oikeusuutiset

Eri tavaraluokkia koskevien tavaramerkkien välillä oli sekannusvaara

KHO:2020:89 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden ja palvelujen välinen samankaltaisuus – Tavaramerkkien samankaltaisuus – Kokonaisarviointi – Patentti- ja rekisterihallituksen valitus Markkinaoikeus oli, toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), katsonut, että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja aiemman tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara, vaikka ensiksi mainittu tavaramerkki koski tavaroita…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eri-tavaraluokkia-koskevien-tavaramerkkien-valilla-oli-sekannusvaara/
28.6.2017 Oikeusuutiset

MTV Oy:n tavaramerkkiä ei rekisteröity sekaantumisvaaran vuoksi

KHO:2017:109 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli hylännyt MTV Oy:n tavaramerkin mtvSPORT (kuvio) rekisteröintiä koskevan hakemuksen. Rekisteröinnistä olisi päätöksen mukaan seurannut sekaannusvaara kolmeen aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jotka koostuivat kirjainyhdistelmästä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/mtv-oyn-tavaramerkkia-ei-rekisteroity-sekaantumisvaaran-vuoksi/
13.6.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös ulkoasuun perustuvan tavaramerkin sekoitettavuudesta

KKO:2017:42 Tavaramerkki – Sekoitettavuus – Sekaannusvaara EXEC-avain A Oy:lle oli rekisteröity tavaran muotoon perustuvat tavaramerkit, jotka esittivät avaimen lehteä eli sitä avaimen osaa, josta pidetään kiinni lukkoa avattaessa. A Oy:n lukitsemisjärjestelmää suojanneen patentin päättymisen jälkeen B Oy toi markkinoille kilpailevan avaimen aihion, joka äärilinjoiltaan vastasi A Oy:n tavaramerkkejä. Korkein oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/ennakkopaatos-ulkoasuun-perustuvan-tavaramerkin-sekoitettavuudesta/
23.5.2017 Oikeusuutiset

Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan markkinointi loukkasi Dennis Food Factoryn tavaramerkkiä

Markkinaoikeus: Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy Tavaramerkki – tavaramerkki loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa 20. Kuten edellä on todettu, vertailtavat merkit kattavat samankaltaisia tavaroita. Merkit ovat myös ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia sekä merkityssisällöltään vähäisemmässä määrin samankaltaisia. Kysymyksessä olevia tavaroita saatetaan joissakin tilanteissa ostaa lausumalla merkki. Markkinaoikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/apetit-ruoka-oyn-pakastepizzan-markkinointi-loukkasi-dennis-food-factoryn-tavaramerkkia/
30.11.2016 Oikeusuutiset

Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta KHO:2016:191 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio) rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/kaksi-ennakkopaatosta-tavaramerkeista/
25.1.2016 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Viiniverla Oy vastaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Ennakkoratkaisupyyntö – Tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen – Asetus (EY) N:o 110/2008 – 16 artiklan b alakohta – Mielleyhtymä – Suomessa valmistettu omenasta tislattu väkevä alkoholijuoma, jota markkinoidaan nimityksellä Verlados – Suojattu maantieteellinen merkintä Calvados Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt markkinaoikeus. Ennakkoratkaisupyyntö koskee tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-viiniverla-oy-vastaan-sosiaali-ja-terveysalan-lupa-ja-valvontavirasto/