MTV Oy:n tavaramerkkiä ei rekisteröity sekaantumisvaaran vuoksi

28.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:109

Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö

Patentti- ja rekisterihallitus
(PRH) oli hylännyt MTV Oy:n tavaramerkin mtvSPORT (kuvio) rekisteröintiä
koskevan hakemuksen. Rekisteröinnistä olisi päätöksen mukaan seurannut
sekaannusvaara kolmeen aikaisempaan EU-tavaramerkkiin, jotka koostuivat
kirjainyhdistelmästä MTV. Markkinaoikeus oli pysyttänyt PRH:n päätöksen
lopputuloksen. MTV Oy vetosi korkeimmassa hallinto-oikeudessa muun
ohella toiminimioikeuteensa sekä estemerkkeihin nähden aikaisempiin
tavaramerkkirekisteröinteihinsä MTV (kuvio) ja MTV-KANAVA.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, ettei tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentista
(39/1993) ollut johdettavissa yksinoikeutta toiminimen rekisteröintiin
tavaramerkiksi. Rekisteröintiesteitä ei voitu sivuuttaa silläkään
perusteella, että MTV Oy:llä oli itsellään kirjanyhdistelmän MTV
sisältävät tavaramerkkirekisteröinnit MTV (kuvio) ja MTV-KANAVA, joiden
etuoikeus oli aikaisempi kuin estemerkkien.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että haettuun tavaramerkkiin nähden aikaisemmin
rekisteröityjen tavaramerkkien suoja oli Suomessa vahvempi kuin
esimerkiksi EU-tavaramerkkien rekisteröintimenettelyssä, koska
sekaantumisvaaraa arvioidaan viran puolesta. Sekaannusvaaran arvioinnin
unionin oikeudesta johtuvat oikeudelliset edellytykset olivat kuitenkin
yhdenmukaiset.

MTV Oy:n esittämä selvitys osoitti, että
yhtiön MTV-tunnusten ja estemerkkien rinnakkaiskäyttö oli ollut
pitkäaikaista ja siten rauhanomaista, että puolin ja toisin vireille
pannut väitemenettelyt olivat jääneet joko tutkimatta tai muutoin
rauenneet. Silti tästä selvityksestä johtui, että asiassa ei ollut
selvästi todettavissa, että yhtiöt olisivat olleet unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla asiassa
passiivisia.

Asiassa ei ollut liioin esitetty selvitystä
sopimusneuvotteluista tai yhtiöiden keskinäisistä tavaramerkkien käyttöä
koskevista sopimuksista tai käytänteistä, jotka olisivat osaltaan
ilmentäneet osapuolten yhteistä tahtoa tavaramerkkien rauhanomaiseen
rinnakkaiseloon. Ei voitu pitää myöskään osoitettuna, että MTV-tunnusten
rinnakkaiskäytöstä ei olisi johtunut tai että siitä ei voisi jatkossa
johtua käytännössä sekaannusvaaraa, mikä saattoi laajalti tunnetun
tavaramerkin kysymyksessä ollen ilmetä myös tavaramerkin
erottamiskyvylle aiheutuvana haittana tai tavaramerkin erottamiskyvyn
tai maineen epäoikeudenmukaisena hyväksikäyttönä. MTV Oy:n esittämää
selvitystä ei voitu rinnastaa estemerkkien haltijan antamaan
rekisteröintisuostumukseen.

Asiassa ei siten ollut
osoitettu sellaista tavaramerkkioikeudellisesti merkityksellistä
rinnakkaiskäyttöä, että esteiksi esitetyt MTV-tavaramerkit olisi voitu
sivuuttaa rekisteröintiesteinä kokonaan myöskään MTV Oy:n esittämän
selvityksen perusteella.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments