KHO: Tavaramerkki RUMA sekoitettavissa tavaramerkkiin PUMA

14.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2021:41 Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Tavaroiden myyntiin liittyvät olosuhteet – Kokonaisarviointi

Markkinaoikeus oli, samoin kuin Patentti- ja rekisterihallitus, katsonut, ettei tavaramerkin RUMA ja aiempien tavaramerkkien PUMA (kuvio) välillä ollut sekaannusvaaraa tavaroille luokissa 25 ja 28.

Kyseessä olevia tavaroita myytiin usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien tavarat oli aseteltu vierekkäin tai niiden vertailu rinnakkain oli hyvin helppoa. Tämän vuoksi sekaannusvaaraa arvioitaessa oli annettava erityistä painoarvoa merkkien yleisen ulkoasun samankaltaisuudelle sekä myös tavaroiden yleiselle samankaltaisuudelle. Keskivertokuluttajan voitiin arvioida kiinnittävän tämän kaltaisissa tilanteissa vähemmän huomiota merkin lausuntatapaan ja merkityssisältöön.

Korkein hallinto-oikeus katsoi kokonaisarvion perusteella, että tavaramerkki RUMA aiheutti yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisälsi myös vaaran vertailtavien merkkien välisestä mielleyhtymästä. Patentti- ja rekisterihallituksen ja markkinaoikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin RUMA rekisteröinnin kumoamiseksi.

KHO:2021:41

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments