Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan markkinointi loukkasi Dennis Food Factoryn tavaramerkkiä

23.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy

Tavaramerkki – tavaramerkki loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

20. Kuten edellä on todettu,
vertailtavat merkit kattavat samankaltaisia tavaroita. Merkit ovat myös
ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia sekä merkityssisällöltään
vähäisemmässä määrin samankaltaisia. Kysymyksessä olevia tavaroita
saatetaan joissakin tilanteissa ostaa lausumalla merkki. Markkinaoikeus
katsoo, että valmisruokien osalta kohdeyleisö, jonka
tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaisena, kuitenkin kiinnittää
merkkien ulkoasuun enemmän huomiota kuin niiden lausuntatapaan. Siten
lausuntatapojen eroavuudelle ei ole annettava yhtä suurta merkitystä
kuin ulkoasulle. Merkeillä on yhteinen hallitseva osa, johon nähden muut
osat ovat selkeästi toissijaisessa asemassa siten, etteivät ne riitä
poistamaan sekaannusvaaraa. Ottaen huomioon sekä merkkien kattamien
tavaroiden samankaltaisuus että samankaltaisuus erityisesti ulkoasujen
osalta markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välillä on
sekaannusvaara.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments