Kaksi ennakkopäätöstä tavaramerkeistä

30.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:n ratkaisuissa kyse mm. etusijasta

KHO:2016:191


Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija –
Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti

Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa
etusijaa koskeva säännös ei soveltunut tavaramerkin MENU (kuvio)
rekisteröinnin edellytyksiä koskevaan arviointiin. Hakijan oma
tavaramerkkioikeus, joka oli etuoikeudeltaan esterekisteröintiä
aikaisempi, saattoi kuitenkin estetavaramerkin erottamiskykyä
heikentämällä vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin. Sama päätelmä oli
tehtävissä siitä, että hakijalle oli aikaisemmin rekisteröity
samankaltainen tavaramerkki esterekisteröinnin sitä tuolloin estämättä.
Esillä olevan tavaramerkin rekisteröintiä ei kuitenkaan voinut perustaa
siihen, että hakijalle oli tätä aikaisemmin rekisteröity samankaltainen
tavaramerkki estemerkistä huolimatta.

KHO:2016:191

KHO:2016:192


Tavaramerkin rekisteröinti – Sekaantumisvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etuoikeus – Etusija

Tavaramerkkilain aikaisempaan oikeusperusteeseen perustuvaa etusijaa
koskeva säännös ei koskenut tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten
arviointia. Tavaramerkin FOX rekisteröintiä koskeva hakemus oli tämän
vuoksi voitu hylätä sillä perusteella, että se aiheutti sekaannusvaaran
suhteessa fox-sanan sisältäviin aikaisemmalla etuoikeudella oleviin
kahteentoista yhteisötavaramerkkirekisteröintiin, yhteen kansainväliseen
tavaramerkkirekisteröintiin ja kahteen toiminimirekisteröintiin. Näitä
rekisteröintiesteitä ei voitu sivuuttaa sillä perusteella, että
hakijalla oli itsellään useita fox-sanan sisältäviä rekisteröintejä,
joiden etuoikeus oli vielä aikaisempi.

KHO:2016:192

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments