Markkinaoikeus: Asianajaja ei voi peruuttaa antamaansa suostumusta sukunimensä liittämisestä toimiston tavaramerkkiin

20.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO:  AX ja X Attorneys – Asianajotoimisto Oy > Asianajotoimisto Y & X Oy – toiminimi – rekisteröinnin kumoaminen – tavaramerkki – tavaramerkin menettäminen – sukunimi – suostumus – harhaanjohtavuus

AX on työskennellyt Asianajotoimisto Y & X Oy:n osakkaana huhtikuusta 1997 lähtien 26.8.2019 saakka, jolloin hänet on irtisanottu. AX:n työsuhde Asianajotoimisto Y & X Oy:ssä on ollut voimassa irtisanomisajan päättymiseen 26.2.2020 saakka, mutta hänen työntekovelvoitteensa ja työntekonsa yhtiössä on päättynyt jo 26.8.2019.

AX on sähköpostiviestissään 7.11.2019 Asianajotoimisto Y & X Oy:lle esittänyt yhtiön toiminimen muuttamista siten, että hänen nimensä otetaan siitä pois. Lisäksi AX on toimittanut Asianajotoimisto Y & X Oy:lle 13.11.2019 päivätyn kirjeen, jossa hän on esittänyt yhtiön toiminimen muuttamista koskevan vaatimuksen.

Asianajotoimisto Y & X Oy on 2.12.2019 päivätyssä kirjeessään kiistänyt AX:n vaatimukset.

AX:n osakkeet Asianajotoimisto Y & X Oy:ssä on lunastettu yhtiön toimesta 29.11.2019 AX:n ja yhtiön välisen osakassopimuksen nojalla.

Helmikuussa 2020 AX on jatkanut asianajotoiminnan harjoittamista yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä X Attorneys Asianajotoimisto, joka on 27.2.2020 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity 3.3.2020. Kesästä 2020 lähtien toiminta on jatkunut osakeyhtiömuodossa ja elinkeinotoiminta edellä mainitulla toiminimellä on päättynyt. Kyseinen osakeyhtiö on rekisteröity 23.6.2020, ja toiminimi X Attorneys – Asianajotoimisto Oy on rekisteröity 15.7.2020. Kaupparekisteriotteen mukaan yhtiön toimialana on asianajotoiminta ja siihen liittyvä oikeudellinen ja liikkeenjohdollinen neuvonanto ja muu asianajotoimintaa välittömästi palveleva toiminta.

AX ja X Attorneys – Asianajotoimisto Oy ovat 12.2.2021 päivätyssä kirjeessään Asianajotoimisto Y & X Oy:lle kieltäneet nimen X käyttämisen Asianajotoimisto Y & X Oy:n toiminnassa sekä rekisteröidyissä toiminimissä ja tavaramerkissä numero 237984 Y & X sekä vaatineet, että rekisteröidyt toiminimet ja tavaramerkki tulee muuttaa siten, ettei sukunimi X sisälly niihin.

Asianajotoimisto Y & X Oy on 2.3.2021 päivätyssä kirjeessään kiistänyt AX:n ja X Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n vaatimukset.

===

121. Kaiken edellä esitetyn perusteella ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että AX:n antamat suostumukset eivät ole lakanneet sen seurauksena, että AX on irtisanottu Asianajotoimisto Y & X Oy:n palveluksesta ja hänen osakkeensa on lunastettu.

===

140. Asiassa ei ole tullut muutoinkaan esille sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että AX:lla olisi käsillä olevassa tilanteessa oikeus päättää Asianajotoimisto Y & X Oy:n rekisteröityjen toiminimioikeudellisten tunnusten rekisteröintiä varten antamansa suostumukset irtisanomalla ne yli 20 vuoden kuluttua suostumusten antamisesta tilanteessa, jossa suostumusten perusteella rekisteröidyillä tunnuksilla on edelleen olennainen merkitys Asianajotoimisto Y & X Oy:lle.

141. Edellä esitetyn perusteilla markkinaoikeus katsoo, että AX:n ei ole käsillä olevassa asiassa ollut esittämänsä mukaisesti oikeutettu sukunimeään koskevien suostumusten irtisanomiseen olosuhteiden muutoksen perusteella.

===

183. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että Asianajotoimisto Y & X Oy:n toiminimi Advokatbyrå Y & X Ab, rinnakkaistoiminimi Asianajotoimisto Y & X Oy ja aputoiminimi Y & X eivät ole toiminimilain 9 §:ssä tarkoitetuin tavoin omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Näin ollen Asianajotoimisto Y & X Oy:n mainittujen toiminimioikeudellisten tunnusten rekisteröintejä ei voida kumota AX:n ja X Attorneys – Asianajotoimisto Oy:n vaatimin tavoin myöskään kyseisellä perusteella.

MAO:H284/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments