Hallintovalituksen täydennys oli toimitettavissa märääajan jälkeen varsinkin kun markkinaoikeuden kirjaamo oli varannut siihen määräajan

2.3.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:30 Tavaramerkki – Väitemenettely – Valituksen puuteellisuus – Valituksen sisältö – Tutkimatta jättäminen – Valituksen täydentäminen – Tuomioistuimen menettely

Muutoksenhakija oli tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin kansainvälistä rekisteröintiä koskevan väitteen, jonka Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt osittain.

Muutoksenhakija oli valitusajassa toimittanut markkinaoikeuteen sähköpostiviestin, joka oli otsikoitu ”Valitus markkinaoikeudelle” ja jossa oli todettu, että muutoksenhakija valittaa Patentti- ja rekisterihallituksen mainitusta päätöksestä. Lisäksi viestissä oli yksilöity väitenumero ja väitemerkki sekä ilmoitettu, että liitteet toimitetaan myöhemmin.

Muutoksenhakija oli tämän jälkeen ennen valitusajan päättymistä sopinut markkinaoikeuden kirjaamon kanssa sähköpostitse toimitetun kirjelmän täydentämisestä siten, että kirjelmän liitteet toimitetaan saman viikon loppuun mennessä, mutta valitusajan jo päätyttyä. Tämän jälkeen markkinaoikeus oli jättänyt valituksen myöhään tehtynä tutkimatta, koska muutoksenhakija oli toimittanut varsinaisen valituskirjelmän vaatimuksineen ja perusteineen vasta valitusajan umpeutumisen jälkeen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja palautti asian markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen perustelujen mukaan valituskirjelmän sisältöä koskevien vaatimusten ensisijainen tarkoitus on ohjata muutoksenhakijaa tekemään asianmukainen valituskirjelmä, jonka perusteella tuomioistuin voi tutkia, miltä osin ja millä perusteella muutoksenhakija haluaa muutosta asiassa tehtyyn hallintopäätökseen. Se, miten tarkasti valituskirjelmässä on yksilöitävä vaatimus hallintopäätöksen muuttamisesta, riippuu kunkin valitusasian laadusta ja aikaisemmista käsittelyvaiheista. Markkinaoikeuden kirjaamo oli sinne sähköpostitse saapuneen valituskirjelmän perusteella varannut muutoksenhakijan asiamiehelle tilaisuuden toimittaa lisäksi markkinaoikeuteen saman viikon kuluessa sanotun kirjelmän liitteet, oikeastaan varsinaisen muutoksenhakemuksen liitteineen. Kun otettiin huomioon myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 40 §, muutoksenhakijalla oli ollut peruste luottaa siihen, että asia on tullut lainmukaisesti vireille.

KHO:2022:30

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments