KHO hylkäsi Hartwallin tavaramerkkihakemuksen kohteen epäselvyyden johdosta

22.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:100 Tavaramerkki – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Sijaintitavaramerkki – Tavaramerkkilaji – Tavaramerkin kuvaus – Tavaramerkkisuojan kohde – Selvä ja täsmällinen tavaramerkkihakemus – Tavaramerkkihakemuksen muuttaminen – Valituksen muuttaminen – Vaatimuksen tutkiminen – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyynnön johdosta antama tuomio

Yhtiö oli hakenut värillisen, kuvion muodossa esitetyn tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi.

Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt hakemuksen sillä perusteella, ettei yhtiö ollut esittänyt riittävän vahvaa käyttönäyttöä, jotta tavaramerkin olisi voitu katsoa tulleen erottamiskykyiseksi väritavaramerkkinä. Markkinaoikeus oli puolestaan hylännyt yhtiön valituksen sillä perusteella, että tavaramerkki ei täyttänyt graafisen esitettävyyden vaatimusta.

Unionin tuomioistuimen korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyynnön johdosta asiassa antaman tuomion Hartwall, C-578/17 mukaan sillä, haettiinko merkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi vai kuviotavaramerkiksi, oli merkitystä tavaramerkkioikeuden suojan kohteen ja laajuuden määrittämisen kannalta ja se oli myös yksi merkityksellinen tekijä tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa. Tilanteessa, jossa tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa oli ristiriita merkin ja hakijan ilmoittaman tavaramerkin tyypin välillä, hakemus oli hylättävä sillä perusteella, että tavaramerkkihakemus ei ollut selvä ja täsmällinen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun yhtiön hakemus koski sellaisen tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi, joka oli graafisesti esitetty ääriviivoilla varustetun kuvion muodossa, haetun tavaramerkin rekisteröinnin kohde jäi unionin tuomioistuimen tuomiossa tarkoitetulla tavalla epäselväksi, mikä muodosti esteen sen rekisteröinnille.

Korkein hallinto-oikeus ei tutkinut yhtiön vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, unionin tuomioistuimen tuomion jälkeen esittämiä vaatimuksia, joiden mukaan tavaramerkki olisi tullut rekisteröidä toissijaisesti sijaintitavaramerkkinä tai kolmassijaisesti kuviotavaramerkkinä.

Avainsanat