Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa voitiin ottaa huomioon myös merkin aiempaa versiota koskeva käyttö

7.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:44 Tavaramerkki – Erottamiskyky – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta – Tavaramerkin modernisointi – Aikaisempaa merkkiä koskeva näyttö – Sama kaupallinen alkuperä

Yhtiön aikaisempi KIILTO-kuviomerkki poikkesi ulkonäköä koskevilta yksityiskohdiltaan jossain määrin nyt kyseessä olevasta yhtiön uudesta modernisoidusta KiiLTO PRO kuviomerkistä. Molempien merkkien hallitseva osa oli kuitenkin sana ”kiilto” ja merkkien värimaailma oli samanlainen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että pelkästään tavaran lajia, laatua ja käyttötarkoitusta kuvailevan sanan ”pro” lisääminen uuteen KiiLTO PRO -kuviomerkkiin ei muuttanut merkin yleisvaikutelmaa siten, ettei se olisi enää yhdistettävissä aikaisemman KIILTO-kuviomerkin kanssa samaan kaupalliseen alkuperään. Arvioinnissa otettiin huomioon samaan aikaan modernisoitu KiiLTO-kuviomerkki, joka ilman sanaa ”pro” vastasi visuaalisesti muilta osin KiiLTO PRO -kuviomerkkiä. Haettua merkkiä voitiin siten katsoa käytetyn muodossa, joka kokonaisuutena vastasi sitä merkin muotoa, jolle rekisteröintiä on haettu.

Yhtiön aikaisempaa KIILTO-kuviomerkkiä koskeva näyttö voitiin siten ottaa huomioon arvioitaessa sitä, oliko nyt kyseessä oleva modernisoitu KiiLTO PRO -kuviomerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta. Kun haetun merkin hallitseva osa muodostui sanasta “kiilto”, myös yhtiön KIILTO-sanamerkkiä koskeva näyttö voitiin ottaa huomioon haetun merkin erottamiskyvyn saavuttamista arvioitaessa.

KHO:2022:44

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments