Asianajotoimiston osakkaan tultua irtisanotuksi yhtiö oli menettänyt oikeuden toiminimeen ja tavaramerkkiin, jossa harhaanjohtavasti oli edelleen irtisanotun osakkaan sukunimi

12.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:11 Toiminimi – Nimieste – Suostumus – Rekisteröinnin kumoaminen – Tavaramerkki – Menettämisperuste – Muuttuminen harhaanjohtavaksi

Asianajotoimisto B & A Oy:n osakkaan A suostumus sukunimensä käyttämiseen yhtiön toiminimessä oli lakannut A:n tultua irtisanotuksi ja hänen osakkuutensa yhtiössä päätyttyä osakkeiden lunastukseen. Yhtiön toiminimen rekisteröinti kumottiin. Yhtiölle rekisteröity tavaramerkki B & A oli tullut harhaanjohtavaksi ja tavaramerkin rekisteröinti määrättiin menetetyksi.

11. Korkein oikeus katsoo, että toiminimilain 10 §:n 2 kohdassa käytetty ilmaisu siitä, että toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla toisen sukunimeä, suojaa osakeyhtiön nimiosakkaan ammatillista tai elinkeinotoiminnallista yhteyttä yhtiöön, jonka toiminimeen tämän sukunimi sisältyy. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä on pääteltävissä, että toiminimen sukunimisuostumuksen voimassaolon kannalta riittävää ei välttämättä ole, että suostumusta koskeva edellytys on täyttynyt toiminimen rekisteröintihetkellä, vaan suostumuksen voimassaolo voi myöhemmin lakata ja toiminimen rekisteröinti voidaan tällöin suostumuksen puuttumista koskevalla esteperusteella toiminimilain 19 §:n nojalla kumota. Suostumuksen edellytyksistä ja voimassaolosta on voitu sopia, kuten ratkaisusta KKO 1990:41 käy ilmi. Tällöin suostumuksen voimassaoloa arvioidaan sopimuksessa sovitun kannalta. Suostumuksen edellytyksiä ja voimassaoloa koskevan nimenomaisen sopimuksen puuttuessa on suostumuksen voimassaoloa arvioitava tapauskohtaisesti siten, että huo¬mioon otetaan muun ohella suostumuksen antamisen aikaan vallinneet olosuhteet, osapuolten menettely toiminimeä elinkeinotoiminnassa hyödynnettäessä, toiminimen tunnettuuteen tehdyt markkinointi- ja muut panostukset, toiminimen hyödyntämisen ajallinen kesto, kulloinkin kysymyksessä olevan toimialan mahdolliset toiminimeä koskevat käytänteet sekä suostumuksen antamiseen nähden olennaisten olosuhteiden muutosten merkitys.

KKO:2024:11

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments