Generic filters
Exact matches only
16.11.2023 Oikeusuutiset

Rangaistusta kohtuullistettiin aiemmalla tuomiolla, jossa vapaudenmenetys oli katsottu rangaistuksen täydeksi suoritukseksi – ei rikosuhrimaksua

Hel­Ho:2023:14 Vapaudenmenetysajan vähentäminen – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Rikosuhrimaksu – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Rangaistusta kohtuullistavana otettiin rikoslain 7 luvun 6 §:n mukaisesti huomioon sellainen aikaisempi tuomio, jossa vapaudenmenetys oli katsottu rangaistuksen täydeksi suoritukseksi rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla. Hovioikeus katsoi rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen, että rikosuhrimaksua ei tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/rikosuhrimaksua-ei-tullut-maarata-kun-vapaudenmenetys-katsottiin-rangaistuksen-taydeksi-suoritukseksi/
26.11.2021 Oikeusuutiset

Syyttäjä ei voinut hakea muutosta pelkästään rikosuhrimaksun osalta

THO:2021:7 Ändringssökande – Rätt att söka ändring Brottsofferavgift Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Rikosuhrimaksu Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan sakkorangaistukseen vesiliikennejuopumuksesta, mutta ei ollut määrännyt rikosuhrimaksua. Hovioikeus katsoi, että syyttäjällä, joka ei ollut hakenut muutosta pääasiaan, ei ollut oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun siltä osin kuin oli kysymys vastaajan velvollisuudesta rikosuhrimaksun maksamiseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/syyttaja-ei-voinut-hakea-muutosta-pelkastaan-rikosuhrimaksun-osalta/
5.10.2021 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksua ei olisi tullut tuomita kun vastaajan aiempi rangaistus katsottiin riittäväksi uusistakin rikoksista, maksu poistettiin ylimääräisellä muutoksenhaulla

KKO:2021:71 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – Rikosuhrimaksu Käräjäoikeus oli lainvoiman saaneessa tuomiossaan rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla katsonut A:lle aikaisemmin tuomitun rangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi myös tässä tuomiossa syyksi luetuista rikoksista sekä määrännyt A:n suorittamaan rikosuhrimaksun valtiolle. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/rikosuhrimaksua-ei-olisi-tullut-tuomita-kun-vastaajan-aiempi-rangaistus-katsottiin-riittavaksi-uusistakin-rikoksista-maksu-poistettiin-ylimaaraisella-muutoksenhaulla/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksulain valituskielto jätettiin soveltamata perustuslain vastaisena

KKO:2021:42 Perustuslaki – Perustuslain etusija – Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Rikosuhrimaksu Vastaaja valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden määräämästä rikosuhrimaksusta. Hovioikeus katsoi, että rikosuhrimaksusta ei voinut rikosuhrimaksulain 5 §:n mukaan hakea muutosta, kun valittaja ei ollut hakenut muutosta myös pääasiaan. Hovioikeus jätti tämän vuoksi valituksen tutkimatta. Korkein oikeus katsoi, että vastaajalla oli oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/rikosuhrimaksulain-valituskielto-jatettiin-soveltamata-perustuslain-vastaisena/
24.11.2020 Oikeusuutiset

Tuomittavalla sakolla tarkoitetaan rikosuhrimaksun yhteydessä teosta tuomittavaa rangaistusta ennen vapaudenmenetyksen vuoksi tehtäviä vähennyksiä

HelHO:2020:13 Rikosuhrimaksu – määrääminen Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vastaajalle määrätä rikosuhrimaksu, kun tuomittu sakko on suurempi kuin laissa tarkoitettu rikosuhrimaksu mutta vapaudenmenetysajan vähentämisen jälkeen sakosta maksettavaksi jäävä määrä on rikosuhrimaksua pienempi. — Hovioikeus siten katsoo, että rikosuhrimaksusta annetun lain 4 §:n 2 momentissa rikoksentekijälle tuomittavalla sakolla tarkoitetaan lain sanamuodon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/tuomittavalla-sakolla-tarkoitetaan-rikosuhrimaksun-yhteydessa-teosta-tuomittavaa-rangaistusta-ennen-vapaudenmenetyksen-vuoksi-tehtavia-vahennyksia/
20.10.2019 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksua ei voitu tuomita, kun aiemman lisäksi vastaajalle ei tuomittu uutta rangaistusta

RHO:2019:2 Rikosuhrimaksu-määrääminen Rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n ja 4 §:n 1 momentin sanamuoto on yksiselitteinen. Lain mukaan velvollisuus maksun määräämiseen kohdistuu nimenomaan siihen tuomioistuimeen, joka tuomitsee vastaajan rangaistukseen. Käräjäoikeus ei ole 9.4.2019 antamassaan tuomiossa tuominnut K:lle hänen syykseen lukemistaan rikoksista uutta rangaistusta, koska aikaisempi rangaistus on katsottu riittäväksi seuraamukseksi. —…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/rikosuhrimaksua-ei-voitu-tuomita-kun-aiemman-lisaksi-vastaajalle-ei-tuomittu-uutta-rangaistusta/
23.1.2019 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu on maksettava, vaikka uudet syytteet olisi voitu käsitellä aiempien yhteydessä

KKO:2019:4 Rikosuhrimaksu Ennakkopäätösvalitus Vastaaja oli kahdella eri tuomiolla tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka olisi voitu käsitellä samalla kertaa. Ensiksi annetussa tuomiossa vastaaja oli määrätty maksamaan rikosuhrimaksu. Korkein oikeus katsoi, että rikosuhrimaksu tuli määrätä maksettavaksi myös jälkimmäisessä tuomiossa. KKO:2019:4

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/rikosuhrimaksu-on-maksettava-vaikka-uudet-syytteet-olisi-voitu-kasitella-aiempien-yhteydessa/
21.6.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus: Jos aiempi rangaistus on riittävä seuraamus ei rikosuhrimaksua tule tuomittavaksi

HelHO:2018:9 Rikosuhrimaksu – määrääminen 10. Rikosuhrimaksulain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 293/2014 vp) on todettu maksuvelvollisuutta koskevasta lakiehdotuksen 2 §:stä, että maksuvelvollisuus ei olisi riippuvainen siitä, mihin seuraamukseen henkilö tosiasiallisesti tuomitaan; maksuvelvollisuuden syntyminen ei siten edellyttäisi tuomitsemista vankeuteen vaan riittävää on, että syyksi luetun rikoksen rangaistusasteikkoon sisältyy vankeus. Perustelulausumilla tarkoitetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/hovioikeus-jos-aiempi-rangaistus-on-riittava-seuraamus-ei-rikosuhrimaksua-tule-tuomittavaksi/
18.11.2016 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu käyttöön joulukuun alusta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Rikoksentekijän maksettavaksi aletaan 1. joulukuuta 2016 lähtien määrätä rikosuhrimaksu, kun laki rikosuhrimaksusta tulee voimaan. Säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin. Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta. Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/rikosuhrimaksu-kayttoon-joulukuun-alusta/
27.5.2015 Oikeusuutiset

OM: Rikosuhrimaksu otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana

Rikoksentekijöiltä perittävän maksun tarkoituksena on kasvattaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta Rikosuhrimaksu-uudistus tulee voimaan samanaikaisesti sakkojen ja rikesakkojen määräämistä koskevan uudistuksen kanssa, näillä näkymin vuoden 2016 aikana. Uudistusten toteutuminen liittyy poliisin uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tarkemmasta voimaantuloajankohdasta säädetään myöhemmin erikseen. Uuden lain mukaan rikosuhrimaksun maksamiseen on velvollinen täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-rikosuhrimaksu-otetaan-kayttoon-vuoden-2016-aikana/