Rikosuhrimaksua ei voitu tuomita, kun aiemman lisäksi vastaajalle ei tuomittu uutta rangaistusta

20.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2019:2 Rikosuhrimaksu-määrääminen

Rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n ja 4 §:n 1 momentin sanamuoto on yksiselitteinen. Lain mukaan velvollisuus maksun määräämiseen kohdistuu nimenomaan siihen tuomioistuimeen, joka tuomitsee vastaajan rangaistukseen. Käräjäoikeus ei ole 9.4.2019 antamassaan tuomiossa tuominnut K:lle hänen syykseen lukemistaan rikoksista uutta rangaistusta, koska aikaisempi rangaistus on katsottu riittäväksi seuraamukseksi.

K:lle 9.4.2019 maksettavaksi määrätty 40 euron suuruinen rikosuhrimaksu poistetaan.

 

Avainsanat