Syyttäjä ei voinut hakea muutosta pelkästään rikosuhrimaksun osalta

26.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2021:7 Ändringssökande – Rätt att söka ändring Brottsofferavgift
Muutoksenhaku – Muutoksenhakuoikeus – Rikosuhrimaksu

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan sakkorangaistukseen vesiliikennejuopumuksesta, mutta ei ollut määrännyt rikosuhrimaksua. Hovioikeus katsoi, että syyttäjällä, joka ei ollut hakenut muutosta pääasiaan, ei ollut oikeutta hakea muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun siltä osin kuin oli kysymys vastaajan velvollisuudesta rikosuhrimaksun maksamiseen.
(Äänestys) Vrt. KKO 2021:42

THO:2021:7

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments