Tuomittavalla sakolla tarkoitetaan rikosuhrimaksun yhteydessä teosta tuomittavaa rangaistusta ennen vapaudenmenetyksen vuoksi tehtäviä vähennyksiä

24.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:13 Rikosuhrimaksu – määrääminen

Asiassa on kysymys siitä, tuleeko vastaajalle määrätä rikosuhrimaksu, kun tuomittu sakko on suurempi kuin laissa tarkoitettu rikosuhrimaksu mutta vapaudenmenetysajan vähentämisen jälkeen sakosta maksettavaksi jäävä määrä on rikosuhrimaksua pienempi.
Hovioikeus siten katsoo, että rikosuhrimaksusta annetun lain 4 §:n 2 momentissa rikoksentekijälle tuomittavalla sakolla tarkoitetaan lain sanamuodon mukaisesti teosta tuomittavaa rangaistusta ennen siitä vapaudenmenetyksen vuoksi tehtäviä vähennyksiä. Vähennysten jälkeen suoritettavaksi jäävällä määrällä ei siten ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko vastaaja tuomittava maksamaan rikosuhrimaksu vaiko ei.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments