Rikosuhrimaksua ei olisi tullut tuomita kun vastaajan aiempi rangaistus katsottiin riittäväksi uusistakin rikoksista, maksu poistettiin ylimääräisellä muutoksenhaulla

5.10.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:71 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen rikosasiassa – Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate – Rikosuhrimaksu

Käräjäoikeus oli lainvoiman saaneessa tuomiossaan rikoslain 7 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla katsonut A:lle aikaisemmin tuomitun rangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi myös tässä tuomiossa syyksi luetuista rikoksista sekä määrännyt A:n suorittamaan rikosuhrimaksun valtiolle. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevin perustein, että rikosuhrimaksun määrääminen perustui rikosoikeudellinen laillisuusperiaate huomioon ottaen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.

KKO:2021:71

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments