Rikosuhrimaksu on maksettava, vaikka uudet syytteet olisi voitu käsitellä aiempien yhteydessä

23.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:4

Rikosuhrimaksu
Ennakkopäätösvalitus

Vastaaja oli kahdella eri tuomiolla
tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka olisi voitu käsitellä samalla
kertaa. Ensiksi annetussa tuomiossa vastaaja oli määrätty maksamaan
rikosuhrimaksu. Korkein oikeus katsoi, että rikosuhrimaksu tuli määrätä
maksettavaksi myös jälkimmäisessä tuomiossa.