Generic filters
Exact matches only
28.4.2022 Oikeusuutiset

Voidaanko puhelin, jolla on kuvattu ja levitetty videotallenne murhasta ja sen kuolevasta uhrista, tuomita rikoksentekovälineenä menetetyksi?

Vaa­HO:2022:2 Rikoksentekovälineen menettäminen / Förverkande av hjälpmedel vid brott Syyntakeettoman korvausvelvollisuus / Ersättningsskyldighet i samband med otillräknelighet Kärsimys / Lidande A oli tappanut B:n lyömällä tätä useita kymmeniä kertoja puukolla kasvoihin, vartaloon, selkään ja jalkoihin sekä lyömällä tätä myös nyrkillä eri puolille vartaloa. Kuolema oli aiheutunut pisto- ja viiltohaavojen aiheuttamasta…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/voidaanko-puhelin-jolla-on-kuvattu-ja-levitetty-videotallenne-murhasta-ja-sen-kuolevasta-uhrista-tuomita-rikoksentekovalineena-menetetyksi/
24.10.2021 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin täsmentää rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn menetetyksi tuomitsemisesta annetun direktiivin säännöksiä

Euroopan unionin tuomioistuin LEHDISTÖTIEDOTE nro 189/21 Luxemburgissa 21.10.2021 Tuomio yhdistetyissä asioissa C–845/19 ja C–863/19 Okrazhna prokuratura – Varna Direktiivi on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa mahdollistetaan sellaisen omaisuuden tuomitseminen valtiolle menetetyksi, jonka väitetään kuuluvan muulle henkilölle kuin rikoksentekijälle, vaikka tällä henkilöllä ei ole mahdollisuutta osallistua menetetyksi tuomitsemista koskevaan menettelyyn asianosaisena Kaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/unionin-tuomioistuin-tasmentaa-rikoksentekovalineiden-ja-rikoshyodyn-menetetyksi-tuomitsemisesta-annetun-direktiivin-saannoksia/
25.12.2017 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikoksentekovälineen menettämisseuraamuksesta

KKO:2017:95 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen A oli tuomittu rangaistukseen törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Lisäksi A oli tuomittu menettämään valtiolle rikosten kohteina olleet laittomat video- ja kuvatiedostot, jotka oli tallennettu A:n puolison B:n omistaman kannettavan tietokoneen sekä A:n omistaman ulkoisen levyaseman…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/ennakkopaatos-rikoksentekovalineen-menettamisseuraamuksesta/
16.10.2017 Oikeusuutiset

Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

I-SHO:2017:8 Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen Huumausainerikos Vakuustakavarikko Kannabiskasvin viljelyyn käytetty kiinteistö tuomittiin hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla rikoksentekovälineenä valtiolle menetetyksi. Yksinomaan huumausainerikoksen tekemistä varten hankitun kiinteistön arvo ja rikoksella saadun hyödyn määrä huomioon ottaen hovioikeus katsoi, ettei rikoslain 10 luvun 10…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/hampun-kasvatukseen-kaytetty-kiinteisto-tuomittiin-valtiolle-menetetyksi-rikoksen-tekovalineena/
17.10.2016 Oikeusuutiset

KKO: Venäjältä muita turvapaikanhakijoita kyytiinsä ottanut tuomittiin sakkoihin, autoa ei tuomittu valtiolle

KKO:2016:66 Laittoman maahantulon järjestäminen Rangaistuksen määrääminen – Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Ennakkopäätösvalitus A toi autossaan Suomeen viisi hänelle ennestään tuntematonta ulkomaalaista, jotka olivat nousseet kyytiin Venäjän puoleiselta raja-asemalta. A ei saanut menettelystään palkkiota tai muutakaan hyötyä. A:lla ja matkustajilla ei ollut maahantuloon vaadittavaa viisumia, ja he hakivat…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/kko-venajalta-muita-turvapaikanhakijoita-kyytiinsa-ottanut-tuomittiin-sakkoihin-autoa-ei-tuomittu-valtiolle/
20.5.2016 Oikeusuutiset

Rikoksesta peräisin oleva omaisuus tuomittavaksi valtiolle nykyistä laajemmin

Hyöty voidaan jatkossa tuomita menetetyksi myös siltä, jolle se on menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtynyt. Rikoksesta tai rikollisesta toiminnasta peräisin oleva hyöty voidaan syyskuun alusta alkaen tuomita valtiolle menetetyksi aiempaa kattavammin. Tavoitteena on nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen. Rikoslain menettämisseuraamuksia koskeva uudistus menee tasavallan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/rikoksesta-peraisin-oleva-omaisuus-tuomittavaksi-valtiolle-nykyista-laajemmin/
1.4.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin HD: Huumausaineiden kaupassa hyödyn menetys tuomittava nettohyötyperiaatteen mukaisesti

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa katsonut, että huumausainerikoksessa tulee noudattaa nettohyötyperiaatetta kun arvioidaan hyödyn menettämistä. Tämä tarkoittaa, että huumausaineiden myyntihinnasta on vähennettävä ostohinta ja ainoastaan tämä nettohyöty voidaan määrätä menetettäväksi valtiolle. HD:n ratkaisu näyttäisi olevan täysin päinvastainen mm. Suomen korkeimman oikeuden ratkaisujen KKO 2007:1 ja 2004:73 kanssa.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ruotsin-hd-huumausaineiden-kaupassa-hyodyn-menetys-tuomittava-nettohyotyperiaatteen-mukaisesti/
15.2.2016 Oikeusuutiset

Mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi aiotaan laajentaa

Tavoitteena nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen. Hallitus esittää, että rikoksesta tai rikollisesta toiminnasta peräisin oleva hyöty tuomittaisiin valtiolle menetetyksi entistä kattavammin. Eduskunnalle annetun rikoslain menettämisseuraamuksia koskeviin säännöksiin liittyvän esityksen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen. Menettämisseuraamuksilla tarkoitetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/mahdollisuuksia-tuomita-rikoksesta-peraisin-oleva-omaisuus-valtiolle-menetetyksi-aiotaan-laajentaa/
21.12.2015 Oikeusuutiset

Tekovälineen arvoa koskeva menettämisseuraamus poistettiin kun esineen omistaja tuomittiin myöhemmin tekijäkumppanina ja hän menetti tekovälineen valtiolle

KKO:2015:96 Ylimääräinen muutoksenhaku Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen arvon menettäminen – Rikoksentekovälineen menettäminen Vuonna 2003 annetussa tuomiossa A:n oli katsottu yhdessä kolmen rikoskumppaninsa kanssa syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen. Huumausaine-erä oli ollut kätkettynä A:n korjaamohallissa olleeseen autoon, joka oli takavarikoitu. Koska rikoksentekovälineeksi katsottu auto ei ollut ollut A:n tai hänen mainittujen rikoskumppaniensa omistuksessa, A…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tekovalineen-arvoa-koskeva-menettamisseuraamus-poistettiin-kun-esineen-omistaja-tuomittiin-myohemmin-tekijakumppanina-ja-han-menetti-tekovalineen-valtiolle/
16.7.2015 Oikeusuutiset

OM: Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien yleissäännösten tarkistaminen. Lausuntokooste

Mietinnöstä pyydettiin lausunnot 28 taholta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus lausua mietinnöstä. Lausuntoja saatiin yhteensä 24 Kaikki lausunnonantajat pitivät ehdotettuja muutoksia pääosin tarpeellisina ja perusteltuina. Myös esityksen tavoitteita pidettiin pääosin kannatettavina.   Lausunnot annettiin työryhmän mietinnöstä ”Rikoslain menettämisseuraamuksia koskevien yleissäännösten tarkastaminen” julkaistu 20.1.2015. Työryhmä oli laatinut mietintönsä hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/om-rikoslain-menettamisseuraamuksia-koskevien-yleissaannosten-tarkistaminen-lausuntokooste/