Hampun kasvatukseen käytetty kiinteistö tuomittiin valtiolle menetetyksi rikoksen tekovälineenä

16.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2017:8

Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen
Menettämisseuraamuksen kohtuullistaminen
Huumausainerikos
Vakuustakavarikko

Kannabiskasvin viljelyyn käytetty
kiinteistö tuomittiin hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla
rikoslain 50 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla rikoksentekovälineenä
valtiolle menetetyksi. Yksinomaan huumausainerikoksen tekemistä varten
hankitun kiinteistön arvo ja rikoksella saadun hyödyn määrä huomioon
ottaen hovioikeus katsoi, ettei rikoslain 10 luvun 10 §:ssä säädettyjä
edellytyksiä menettämisseuraamuksen kohtuullistamiseen ollut.

Kysymys myös vakuustakavarikosta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments