KKO: Venäjältä muita turvapaikanhakijoita kyytiinsä ottanut tuomittiin sakkoihin, autoa ei tuomittu valtiolle

17.10.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:66

Laittoman maahantulon järjestäminen
Rangaistuksen määrääminen – Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen
Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen
Ennakkopäätösvalitus

A toi autossaan Suomeen viisi
hänelle ennestään tuntematonta ulkomaalaista, jotka olivat nousseet
kyytiin Venäjän puoleiselta raja-asemalta. A ei saanut menettelystään
palkkiota tai muutakaan hyötyä. A:lla ja matkustajilla ei ollut
maahantuloon vaadittavaa viisumia, ja he hakivat turvapaikkaa heti
Suomeen saavuttuaan.

Korkein oikeus katsoi, ettei A:n teko
perustunut sellaisiin humanitaarisiin sekä matkustajien turvattomista
oloista johtuviin vaikuttimiin, joiden vuoksi hänen menettelyään olisi
kokonaisuutena arvioiden pidettävä hyväksyttävänä. A:n menettelyä ei
pidetty niin vähäisenä rikoksena, että hänet tuli jättää rangaistukseen
tuomitsematta.

A:n omaa maahantuloaan varten hankkimaa autoa oli
käytetty rikoksentekovälineenä, mutta sen menetetyksi tuomitseminen ei
ollut tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Tiedote:

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/10/kkoltasakkojalaittomanmaahantulonjarjestamisesta.html

Ratkaisuseloste:

http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1476444752307.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments