Ruotsin HD: Huumausaineiden kaupassa hyödyn menetys tuomittava nettohyötyperiaatteen mukaisesti

1.4.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on eilen antamassaan ratkaisussa katsonut, että huumausainerikoksessa tulee noudattaa nettohyötyperiaatetta kun arvioidaan hyödyn menettämistä. Tämä tarkoittaa, että huumausaineiden myyntihinnasta on vähennettävä ostohinta ja ainoastaan tämä nettohyöty voidaan määrätä menetettäväksi valtiolle.

HD:n ratkaisu näyttäisi olevan täysin päinvastainen mm. Suomen korkeimman oikeuden ratkaisujen KKO 2007:1 ja 2004:73 kanssa. HD viittasi ratkaisussaan mm. Euroopan neuvoston puitepäätökseen rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden
sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta (2005/212/YOS, ns. rikoshyötypuitepäätös), mutta katsoi lopputuloksen perusteella, ettei se sen paremmin kuin muutkaan kansainväliset instrumentit edellytä bruttohyötyperiaatteen soveltamista huumausaineiden kauppaan. Suomen korkein oikeus katsoi ratkaisussaan 2007:1 toisaalta, että mainittu puitepäätös ei edellyttänyt, että nettohyötyperiaatetta noudatettaisiin.

Menettämisseuraamuksia koskeva Ruotsin lainsäädäntö ei sanamuodoltaan ole täysin identtinen Suomen vastaavan kanssa, mutta sen sisältö näyttäisi olevan käytännössä sama.

HD:n ratkaisun ingressi on selkeä: Vid bestämning av det belopp som ska förklaras förverkat som utbyte vid
överlåtelse av narkotika ska avdrag för inköpskostnader normalt ske från
vederlaget.

Koko ratkaisu löytyy täältä: B 5373-15
 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments