Tekovälineen arvoa koskeva menettämisseuraamus poistettiin kun esineen omistaja tuomittiin myöhemmin tekijäkumppanina ja hän menetti tekovälineen valtiolle

21.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:96

Ylimääräinen muutoksenhaku
Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen arvon menettäminen – Rikoksentekovälineen menettäminen

Vuonna 2003 annetussa tuomiossa A:n oli katsottu yhdessä kolmen
rikoskumppaninsa kanssa syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen.
Huumausaine-erä oli ollut kätkettynä A:n korjaamohallissa olleeseen
autoon, joka oli takavarikoitu. Koska rikoksentekovälineeksi katsottu
auto ei ollut ollut A:n tai hänen mainittujen rikoskumppaniensa
omistuksessa, A oli velvoitettu rikoslain 10 luvun 8 §:n nojalla
korvaamaan yhteisvastuullisesti rikoskumppaniensa kanssa valtiolle auton
arvo.

Vuonna 2011 annetussa tuomiossa B oli tuomittu
osallisuudesta samaan huumausainerikokseen kuin mistä A oli tuomittu.
Tässä tuomiossa oli katsottu, että rikoksen tekemisessä käytetty auto
oli ollut B:n omistuksessa, ja auto oli tuomittu rikoslain 50 luvun 6
§:n 1 momentin nojalla valtiolle menetetyksi.

Korkeimman oikeuden
päätöksessä lausutuilla perusteilla vuonna 2003 annettu tuomio purettiin
A:n hakemuksesta menettämisseuraamuksen osalta oikeudenkäymiskaaren 31
luvun 8 a §:n 2 kohdan nojalla (uutena seikkana vuoden 2011 tuomiossa
ilmennyt selvitys auton omistusoikeudesta) ja A vapautettiin auton arvoa
koskevasta korvausvelvollisuudesta. Kysymys myös auton arvon alenemisen
merkityksestä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments