Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
13.1.2023 Oikeusuutiset

Aiempia asuinpaikkatietoja ei voitu takautuvasti oikaista väestötietojärjestelmässä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella

KHO:2023:2 Väestötietoasia – Väestötietojärjestelmä – Asuinpaikkatieto – Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisemista – Henkilötietojen virheellisyyden arviointi – Muuttoilmoituksen laiminlyönti – Kotikuntalaki – Yleinen tietosuoja-asetus Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietoviraston tullut oikaista väestötietojärjestelmään merkittyjä muutoksenhakijan asuinpaikkatietoja takautuvasti hänen vaatimallaan tavalla, kun korjausvaatimuksessa esitetyistä muutoista ei ollut aikanaan tehty muuttoilmoituksia. Virheellisten…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/aiempia-asuinpaikkatietoja-ei-voitu-takautuvasti-oikaista-vaestotietojarjestelmassa-yleisen-tietosuoja-asetuksen-perusteella/
23.5.2022 Oikeusuutiset

Suomen kansalaisen ulkomailla oleskelu ei ollut enää tilapäistä, joten hänen puolisonsa avioliittoon perustuneelle oleskeluluvalle Suomessa ei ollut enää edellytyksiä

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Jatkolupa – Perheenkokoajan Suomessa asumisedellytys Asiassa oli muun ohessa arvioitavana, oliko Maahanmuuttovirasto voinut katsoa, ettei perheenkokoaja enää asu Suomessa ulkomaalaislain tarkoittamalla tavalla. Valittaja ja perheenkokoaja olivat avioituneet vuonna 2014 ja valittajalle oli myönnetty oleskelulupia Suomeen perhesiteen perusteella. Perheenkokoaja oli saanut Suomen kansalaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/suomen-kansalaisen-ulkomailla-oleskelu-ei-ollut-enaa-tilapaista-joten-hanen-puolisonsa-avioliittoon-perustuneelle-oleskeluluvalle-suomessa-ei-ollut-enaa-edellytyksia/
23.12.2019 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntekijällä oli oikeus kotikuntaan Suomessa

KHO:2019:170 Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite Euroopan unionin toisen jäsenmaan kansalaisella, joka oli muuttanut pysyvästi Suomeen ja rekisteröinyt oleskeluoikeutensa ulkomaalaislain mukaisesti, oli oikeus kotikuntaan Suomessa, vaikka hän työskenteli Euroopan kemikaalivirastossa ja siten nautti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eun-kemikaaliviraston-tyontekijalla-oli-oikeus-kotikuntaan-suomessa/
10.12.2019 Oikeusuutiset

Nimilistaa, josta kävi ilmi hakijoiden tutkinnot ja kotikunta, ei voitu pitää kirjallisena ansiovertailuna, mutta hakijat oli kuitenkin tosiasiallisesti vertailtu

KHO:2019:151 Kunnallisasia – Kunnanjohtajan virkavaali – Ansiovertailu – Tosiasiallisesti suoritettu vertailu – Haastatteluryhmä – Valtuustoseminaari ennen valtuuston kokousta Hallinto-oikeus kumosi kunnan jäsenen tekemästä valituksesta kunnanjohtajan valintaa koskeneen valtuuston päätöksen sillä perusteella, että hakijoiden ansioista ei ollut laadittu kirjallista ansiovertailua vaan ainoastaan nimilista. Valinta ei myöskään kokonaisuutena osoittanut, että hakijoita olisi…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/nimilistaa-josta-kavi-ilmi-hakijoiden-tutkinnot-ja-kotikunta-ei-voitu-pitaa-kirjallisena-ansiovertailuna-mutta-hakijat-oli-kuitenkin-tosiasiallisesti-vertailtu/
25.7.2018 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Vapaus liikkua ja oleskella jäsenvaltioissa – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaalihuolto – Sairausetuudet – Vammaisille tarkoitetut palvelut – Jäsenvaltiossa olevan kunnan velvollisuus tarjota asukkaalleen kansallisen lainsäädännön mukaista henkilökohtaista apua tämän toisessa jäsenvaltiossa suorittamien korkeakouluopintojen aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-korkeimman-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon-siirtotyolaisen-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa/
26.8.2015 Oikeusuutiset

Puolison asunto katsottiin verotuksessa työntekijän vakituiseksi asunnoksi

KHO:2015:121 Henkilökohtaisen tulon verotus – Työasuntovähennys – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut – Viikonloppumatka – Vakituinen asunto – Työasunto – Väestötietojärjestelmän merkintä – Kotikunta Verovelvollinen oli vuokrannut työskentelypaikkakunnaltaan asunnon, jonka osoitteen hän oli ilmoittanut väestötietojärjestelmään vakinaiseksi osoitteekseen. Verovelvollisen aviopuoliso asui toisella paikkakunnalla, jossa puolisot omistivat yhdessä asunnon. Kun otettiin huomioon…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/puolison-asunto-katsottiin-verotuksessa-tyontekijan-vakituiseksi-asunnoksi/
9.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Säännökset yhdyskuntaseuraamuksista toukokuun alusta lähtien kootusti yhteen lakiin

Yhdyskuntaseuraamuksista on säädetty uusi, erillislait korvaava yhtenäinen laki, joka tulee voimaan toukokuun alusta. Uudesta laista käyvät ilmi eri yhdyskuntaseuraamusten yhteiset ja kullekin seuraamukselle ominaiset piirteet Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uusi laki huomenna perjantaina 10. huhtikuuta. Yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-saannokset-yhdyskuntaseuraamuksista-toukokuun-alusta-lahtien-kootusti-yhteen-lakiin/
30.10.2014 Oikeusuutiset

OM: Yhdyskuntaseuraamuksia koskevat säädökset yhteen lakiin

Tarkoitus on korvata nykyiset yhdyskuntaseuraamuksia koskevat erilliset lait Tässä laissa yhdyskuntaseuraamuksilla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistusta, ehdollisen vankeuden valvontaa, nuorisorangaistusta ja ehdonalaisen vapauden valvontaa. Uusi laki ei koskisi valvottua koevapautta, vaan siitä jäisi voimaan vuoden 2014 alusta voimaan tullut oma lakinsa. Tavoitteena uusintarikollisuuden vähentäminen Esityksen mukaan yhdyskuntaseuraamusten tavoitteena on tuomitun sosiaalisen selviytymisen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/om-yhdyskuntaseuraamuksia-koskevat-saadokset-yhteen-lakiin/
18.9.2014 Oikeusuutiset

STM: Sairaanhoitokustannusten korvaamista EU-maiden välillä tarkennetaan

Suomessa annetun sairaanhoidon kustannukset voitaisiin jatkossa laskuttaa potilaan kotimaalta vain todellisen suuruisina Kun toisessa EU-maassa asuva potilas on käyttänyt julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, Kela korvaa hoidon antaneelle kunnalle todelliset kustannukset ja laskuttaa ne potilaan kotimaalta. Tällä hetkellä Suomi laskuttaa tietyissä harvinaisissa tapauksissa kustannukset toiselta valtiolta tilastollisen aineiston perusteella laskettuina kiinteämääräisinä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/stm-sairaanhoitokustannusten-korvaamista-eu-maiden-valilla-tarkennetaan/
20.12.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Kunnan tulee järjesteää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille

Kaikille kouluikäisille lapsille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta, katsoo apulaisoikeusasiamies Asia tuli keväällä apulaisoikeusasiamiehen tietoon ja hän pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kaikkien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaamiseksi. Ns. paperittomien lasten lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/apulaisoikeusasiamies-kunnan-tulee-jarjesteaa-perusopetusta-kaikille-kunnassa-asuville-lapsille/