Aiempia asuinpaikkatietoja ei voitu takautuvasti oikaista väestötietojärjestelmässä yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella

13.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:2 Väestötietoasia – Väestötietojärjestelmä – Asuinpaikkatieto – Oikeus vaatia henkilötietojen oikaisemista – Henkilötietojen virheellisyyden arviointi – Muuttoilmoituksen laiminlyönti – Kotikuntalaki – Yleinen tietosuoja-asetus

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietoviraston tullut oikaista väestötietojärjestelmään merkittyjä muutoksenhakijan asuinpaikkatietoja takautuvasti hänen vaatimallaan tavalla, kun korjausvaatimuksessa esitetyistä muutoista ei ollut aikanaan tehty muuttoilmoituksia.

Virheellisten henkilötietojen oikaisemista koskevassa yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklassa ei ollut säädetty siitä, millä tavalla oli arvioitava sitä, oliko henkilötietoja pidettävä virheellisinä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella henkilötietojen paikkansapitävyyttä ja täydellisyyttä oli arvioitava suhteessa siihen, mitä tarkoituksia varten tiedot oli kerätty.

Väestötietojärjestelmän asuinpaikkatietojen virheellisyyttä ja velvollisuutta korjata tietoja jälkikäteen oli arvioitava suhteessa kotikuntalain 10 §:ssä säädettyihin tietojen merkitsemisen perusteisiin ja edellytyksiin. Väestötietojärjestelmään merkitään osoitetiedot henkilöiden tekemien muuttoilmoitusten perusteella niissä ilmoitetuista ajankohdista alkaen edellyttäen, että säädettyjä määräaikoja on noudatettu. Kyseisen säännöksen mukaisesti tietojen merkitsemisen määräajoista ei ole mahdollista poiketa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijan korjausvaatimuksessaan esittämiä muuttoja ei ollut mahdollista merkitä väestötietojärjestelmään takautuvasti esitetyistä ajankohdista alkaen. Kun väestötietojärjestelmässä olevat osoitetiedot vastasivat tehtyjä muuttoilmoituksia, muutoksenhakijan yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan perusteella oikaistavaksi vaatimia asuinpaikkatietoja ei voitu pitää kotikuntalain perusteella tietojen käsittelyn tarkoituksiin nähden virheellisinä.

KHO:2023:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments