Apulaisoikeusasiamies: Kunnan tulee järjesteää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille

20.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaikille kouluikäisille lapsille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta, katsoo apulaisoikeusasiamies

Asia tuli keväällä apulaisoikeusasiamiehen tietoon ja hän pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kaikkien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaamiseksi.

Ns. paperittomien lasten lisäksi vailla kotikuntaa voivat olla esimerkiksi Suomeen työhön tai opiskelemaan tulleiden henkilöiden tai turvapaikan hakijoiden lapset.

Lain mukaan lapsella on oikeus saada maksutonta perusopetusta, vaikka hän ei asu pysyvästi kunnassa tai kunta ei ole hänen kotikuntansa.

Ei tarvetta muuttaa lakia

Ministeriö katsoo selvityksessään ongelmien aiheutuneen lain virheellisestä tulkinnasta ja siitä, että kunnassa asuminen on määritelty kuntalain perusteella. Lakia ei sen mielestä tarvitse muuttaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa apulaisoikeusasiamiehelle päättäneensä tehostaa kunnille ja aluehallintovirastoille suunnattavaa ohjausta niin, että ne tulkitsevat lakia oikein. Lisäksi ministeriö kertoo järjestävänsä alkuvuonna koulutuskierroksen eri puolilla maata.

Kaikilla on oikeus opetukseen

Perusopetuslain mukaan kuntien velvollisuus järjestää perusopetusta on laaja. Laki ei edellytä, että lapsen asuminen kunnassa olisi pysyvää tai että kunnan tulisi olla kotikuntalain mukaan määräytyvä lapsen kotikunta.

Sakslin painottaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Lisäksi hän muistuttaa, että YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen mukaiset velvoitteet sitovat Suomea.

Sakslin puuttui perusopetuksen järjestämisvelvollisuuteen myös vuosi sitten, kun hän pyysi ministeriöltä selvitystä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten perusopetuksen järjestämisestä.  Ministeriö katsoi tuolloin, että nykyinen lainsäädäntö riittää turvaamaan oikeuden maksuttomaan opetukseen kansainvälistä suojelua hakeville lapsille.
Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments