STM: Sairaanhoitokustannusten korvaamista EU-maiden välillä tarkennetaan

18.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomessa annetun sairaanhoidon kustannukset voitaisiin jatkossa laskuttaa potilaan kotimaalta vain todellisen suuruisina

Kun toisessa EU-maassa asuva potilas on käyttänyt
julkisen terveydenhuollon palveluja Suomessa, Kela korvaa hoidon
antaneelle kunnalle todelliset kustannukset ja laskuttaa ne
potilaan kotimaalta. Tällä hetkellä Suomi laskuttaa tietyissä
harvinaisissa tapauksissa kustannukset toiselta valtiolta
tilastollisen aineiston perusteella laskettuina kiinteämääräisinä
summina. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi ne, joissa potilas
asuu Suomessa, mutta EU-säädösten mukaan hänen terveydenhuoltonsa
kustannuksista vastaa jokin toinen jäsenmaa.

Nykyinen kiinteämääräisten kustannusten
laskentatapa on EU:ssa voimassa enää ensi huhtikuun loppuun. Sen
jälkeen Suomi siirtyisi todellisten kustannusten laskuttamiseen.
Kustannusten periminen kiinteämääräisinä tai todellisina ei vaikuta
merkittävästi laskutettavaan summaan. Korvaukset kuitenkin
kohdennettaisiin jatkossa suoraan kunnille, joissa kustannukset
ovat syntyneet.

Kun Suomessa asuva potilas hakee Kelalta korvausta
ulkomailla äkillisen sairastumisen vuoksi saadusta hoidosta, Kela
selvittää, mitä vastaava hoito olisi maksanut potilaan kotikunnassa
Suomessa. Lakia tarkennettaisiin niin, että Kela voisi pyytää
selvitystä myös kuntayhtymältä, johon potilaan kotikunta
kuuluu.

Muutokset tehdään rajat ylittävästä
terveydenhuollosta annettuun lakiin, johon on koottu muun muassa
säännökset terveydenhuollon kustannusten korvaamisesta EU-maiden
välillä.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina
15. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2015
talousarvioesitykseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2015.
Julkisen terveydenhuollon ja Kelan välistä tiedonvaihtoa täsmentävä
säännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1.1.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments