EU:n kemikaaliviraston työntekijällä oli oikeus kotikuntaan Suomessa

23.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:170 Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite

Euroopan unionin toisen jäsenmaan kansalaisella, joka oli muuttanut pysyvästi Suomeen ja rekisteröinyt oleskeluoikeutensa ulkomaalaislain mukaisesti, oli oikeus kotikuntaan Suomessa, vaikka hän työskenteli Euroopan kemikaalivirastossa ja siten nautti erioikeutena ja vapautena mahdollisuutta välttyä ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevilta muodollisuuksilta. Hallinto-oikeuden ja maistraatin päätökset kumottiin ja asia palautettiin maistraatille henkilön kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemistä varten.

Avainsanat