Generic filters
Exact matches only
24.6.2021 Oikeusuutiset

Asumistukea voitiin myöntää kustannuksiin asumispalveluista ryhmäkodissa

VakO: Asumistuki – Asumismeno – Asuntolapaikka – Palveluasuminen A:lle oli myönnetty asumispalvelupaikka ryhmäkodista. Asiassa oli esitetty selvityksenä muun ohella A:n ja kaupungin välinen vuokrasopimus sekä laskuja vuokran perimisestä ja A:n asumista vuokraamassaan huoneistossa pidettiin pysyvänä. Hänellä katsottiin siten olevan yleisestä asumistuesta annetussa laissa tarkoitettuja asumismenoja, joista voidaan myöntää asumistukea. Valituksenalainen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/asumistukea-voitiin-myontaa-kustannuksiin-asumispalveluista-ryhmakodissa/
23.12.2019 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntekijällä oli oikeus kotikuntaan Suomessa

KHO:2019:170 Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite Euroopan unionin toisen jäsenmaan kansalaisella, joka oli muuttanut pysyvästi Suomeen ja rekisteröinyt oleskeluoikeutensa ulkomaalaislain mukaisesti, oli oikeus kotikuntaan Suomessa, vaikka hän työskenteli Euroopan kemikaalivirastossa ja siten nautti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eun-kemikaaliviraston-tyontekijalla-oli-oikeus-kotikuntaan-suomessa/
28.3.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti tapaamisoikeuden keinohedelmöitystä omilla sukusoluillaan auttaneelle aviomiehen isälle

I-SHO:2017:4 Lapsen tapaamisoikeus – Keinohedelmöitys – Ulkomailla asuminen – Turvakielto Aviopuolisot B ja D olivat saaneet lapsen keinohedelmöityksen avulla siten, että hedelmöitys oli tapahtunut käyttäen hyväksi D:n isän A:n sukusoluja. Lapsen C synnyttyä avioliitto oli purkautunut ja B oli hakenut D:n isyyden kumoamista. Isyyden kumoamisen jälkeen A:n kanteesta hänen isyytensä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/hovioikeus-vahvisti-tapaamisoikeuden-keinohedelmoitysta-omilla-sukusoluillaan-auttaneelle-aviomiehen-isalle/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Kansalaisuus olisi pitänyt myöntää, vaikka hakija oli tilapäisesti töissä ulkomailla

KHO:2015:175 Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt Britannian kansalaiselle A:lle Suomen kansalaisuutta. Päätöksen perustelujen mukaan A ei täyttänyt asumisaikaedellytystä, koska hänen varsinainen asuntonsa ja kotinsa ei ollut Suomessa kansalaisuuslain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan edellyttämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/kansalaisuus-olisi-pitanyt-myontaa-vaikka-hakija-oli-tilapaisesti-toissa-ulkomailla/
20.12.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Kunnan tulee järjesteää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille

Kaikille kouluikäisille lapsille ei ole järjestetty perusopetusta, koska heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Tämä on vastoin perustuslakia ja lapsen oikeuksien sopimusta, katsoo apulaisoikeusasiamies Asia tuli keväällä apulaisoikeusasiamiehen tietoon ja hän pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä selvittämään, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä kaikkien Suomessa oleskelevien lasten opetuksen turvaamiseksi. Ns. paperittomien lasten lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/apulaisoikeusasiamies-kunnan-tulee-jarjesteaa-perusopetusta-kaikille-kunnassa-asuville-lapsille/