Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.9.2021 Oikeusuutiset

Ahvenanmaan tietovalvontapäällikön virkasuhteen koeaika oli ristiriidassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän riippumattomuuden kanssa

KHO:2021:125 Ahvenanmaa – Virkamiesasia – Tietovalvontaviranomaisen päällikkö – Koeaika – Maakunnan virkamieslaki – EU:n yleinen tietosuoja-asetus – GDPR – Toimikauden vähimmäispituus – Valvontaviranomaisen riippumaton asema – Ilmoitus virkasuhteen päättymisestä – Valituskelpoinen päätös – Muutoksenhakuoikeus Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli ottanut A:n palvelukseensa tietovalvontaviranomaisen (Datainspektionen) päällikön virkaan vuoden pituisella koeajalla. Maakunnan hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/ahvenanmaan-tietovalvontapaallikon-virkasuhteen-koeaika-oli-ristiriidassa-eun-yleisen-tietosuoja-asetuksen-edellyttaman-riippumattomuuden-kanssa/
17.4.2019 Oikeusuutiset

Europarlamentti: Mepit hyväksyivät parannuksia keikkatalouden työntekijöiden oikeuksiin

Mepit hyväksyivät tiistain äänestyksessä vähimmäisoikeudet pätkätyötekijöille, tarvittaessa töihin kutsuttaville sekä alustatalouden (esim. Uber) työntekijöille Vähimmäisoikeudet satunnaisessa tai lyhyessä työsuhteessa oleville työntekijöille  Työehtojen pitää olla selvät työntekijälle ensimmäisestä päivästä alkaen, perustellusta syystä enintään seitsemän päivän jälkeen  Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta   Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/europarlamentti-mepit-hyvaksyivat-parannuksia-keikkatalouden-tyontekijoiden-oikeuksiin/
19.12.2017 Oikeusuutiset

Määräaikaisissa virkasuhteissa olleelle voitiin määrätä koeaika vakinaistamisen yhteydessä.

KHO:2017:190 Kunnallisasia – Virkasuhteen purkaminen koeajalla – Koeajan määräämisen perusteet – Määräaikaisuuden vakinaistaminen – Huomattava muutos asemassa A oli toiminut pysäköinnintarkastajana B:n kaupungin palveluksessa määräaikaisissa virkasuhteissa ajalla 1.3.–31.5.2014, 1.6.–30.11.2014 ja 1.–31.12.2014. Hänelle oli määrätty yhden kuukauden koeaika 1.3.–31.5.2014 voimassa olleeseen määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kun hänet oli 1.1.2015 lukien valittu vakituiseen pysäköinnintarkastajan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/maaraaikaisissa-virkasuhteissa-olleelle-voitiin-maarata-koeaika-vakinaistamisen-yhteydessa/
17.10.2017 Oikeusuutiset

Työehtosopimuksessa oleva lakiviittaus tarkoitti lakia sen sisältöisenä kuin se oli työehtosopimuksen sopimishetkellä

Työtuomioistuin 2017:145 Koeaika Lakiviittaus Työehtosopimuksen tulkinta Työehtosopimuksen koeaikamääräyksessä oli muun ohella viitattu työsopimuslakiin. Tuomiossa katsottiin, että työehtosopimuksen viittauksella oli tarkoitettu viitata työehtosopimuslain säännökseen sen sisältöisenä kuin säännös oli ollut työehtosopimusmääräyksestä sovittaessa. Näin ollen määräyksen sisältö ei muuttunut, kun työsopimuslain koeaikaa koskevaa säännöstä myöhemmin muutettiin. Ks. myös TT 2014:173. TT 2017:145

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/tyoehtosopimuksessa-oleva-lakiviittaus-tarkoitti-lakia-sen-sisaltoisena-kuin-se-oli-tyoehtosopimuksen-sopimishetkella/
10.3.2017 Oikeusuutiset

Voidaanko virkamiehelle asettaa koeaika siirryttäessä saman työantajan toiseen tehtävään?

KHO: Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus Arvioitaessa sitä, voitiinko valtion virkamieslain 10 §:n 1 momentin mukainen koeaika määrätä silloin, kun määräaikaisessa virkasuhteessa oleva virkamies nimitettiin saman työnantajan palveluksessa toiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen, merkitystä tuli antaa sille,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/voidaanko-virkamiehelle-asettaa-koeaika-siirryttaessa-saman-tyoantajan-toiseen-tehtavaan/
28.11.2016 Oikeusuutiset

Työryhmä pohtimaan ehdollisen vankeusrangaistuksen tehostamista

Tavoitteena on löytää keinoja vähentää ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välistä porrastusta. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään mahdollisuuksia tehostaa ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta. Työryhmän asettaminen perustuu strategiseen hallitusohjelmaan. Työryhmän tehtävänä on arvioida erilaisia keinoja tehostaa ehdollista vankeutta oheisseuraamus-järjestelmää kehittämällä. Tähän liittyen työryhmä selvittää muun muassa ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamusten käyttöä muissa Pohjoismaissa. Jotta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyoryhma-pohtimaan-ehdollisen-vankeusrangaistuksen-tehostamista/
8.1.2016 Oikeusuutiset

Samoissa tehtävissä olleelle virkamiehelle ei vakinaistamisen yhteydessä voitu määrätä koeaikaa

Turun HAO: Kunnallisasia – Kunnallinen viranhaltija – Koeaikapurku – Koeaikamääräys – Viranhaltijan ottaminen virkasuhteesta toiseen Kunnallinen viranhaltija A valitti päätöksistä, joilla hänen virkasuhteensa oli purettu koeajalla ja hänen oikaisuvaatimuksensa ensiksi mainitusta päätöksestä oli hylätty. Asiassa oli oikeuskysymyksenä ratkaistavana muun ohella se, oliko kaupunki voinut määrätä virkasuhteessa noudatettavasta koeajasta, kun A…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/samoissa-tehtavissa-olleelle-virkamiehelle-ei-vakinaistamisen-yhteydessa-voitu-maarata-koeaikaa/
31.3.2015 Oikeusuutiset

Koeaikana tehdystä rikoksesta olisi tullut haastaa vastaamaan määräajassa, jotta ehdollinen rangaistus olisi voitu panna täytäntöön

KKO:2015:25 Rangaistuksen määrääminen – Ehdollisen vankeuden määrääminen täytäntöönpantavaksi A tuomittiin 31.12.2011 päättyneenä ehdollisen vankeuden koeaikana tehdyistä rikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Syyttäjän haastehakemus oli 17.1.2012 eli ennen rikoslain 2 b luvun 5 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan päättymistä toimitettu käräjäoikeuden kansliaan. Kun haastehakemus oli kuitenkin annettu tiedoksi A:lle vasta 26.3.2013, syytettä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/koeaikana-tehdysta-rikoksesta-olisi-tullut-haastaa-vastaamaan-maaraajassa-jotta-ehdollinen-rangaistus-olisi-voitu-panna-taytantoon/
13.6.2014 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös virkasuhteen koeaikapurun perusteluvelvollisuudesta

KHO:2014:103 Kunnallisasia – Koeaika – Virkasuhteen purkaminen – Kuuleminen – Päätöksen perusteleminen Peruskoulun rehtori oli päättänyt purkaa englannin ja ruotsin kielen lehtorin viransijaisen virkasuhteen. Päätöksen perusteena oli viitattu viranhaltijalain 8 §:ään, joka koskee virkasuhteen purkua koeaikana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 §:n 3 momentissa purkuperusteita ei ole täsmennetty muutoin kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/ennakkopaatos-virkasuhteen-koeaikapurun-perusteluvelvollisuudesta/
27.11.2020 Oikeusuutiset

KHO: Poliisi ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa ajokieltoasiassa

KHO:2020:131 Ajo-oikeus – Ehdollinen ajokielto – Alkolukolla valvottu ajo-oikeus – Koeajan pituus – Viranomaisen harkintavalta – Suhteellisuusperiaate Poliisilaitos oli määrännyt A:n ajokieltoon kuudeksi kuukaudeksi tämän syyllistyttyä törkeään rattijuopumukseen. Ajokielto oli määrätty ehdolliseksi ja koeajan pituudeksi oli määrätty vuosi ja kuusi kuukautta. Ehdollisen ajokiellon ja koeajan aikana A:n oli käytettävä ajoneuvossaan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kho-poliisi-ei-ollut-ylittanyt-harkintavaltaansa-ajokieltoasiassa/