Voidaanko virkamiehelle asettaa koeaika siirryttäessä saman työantajan toiseen tehtävään?

10.3.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus

Arvioitaessa sitä, voitiinko valtion
virkamieslain 10 §:n 1 momentin mukainen koeaika määrätä silloin, kun
määräaikaisessa virkasuhteessa oleva virkamies nimitettiin saman
työnantajan palveluksessa toiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen,
merkitystä tuli antaa sille, oliko uudessa virkasuhteessa kysymys
samoista tai samankaltaisista tehtävistä kuin aikaisemmassa
virkasuhteessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments